http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

  • Безплатни онлайн уроци по Математика от учебен център „СОЛЕМА”
  • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
  • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
  • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

  • solema@gbg.bg
  • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

  • Bulgarian TOP

Търсене

  • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


  • Custom Myspace Clock
  Програма за Самоподготовка по Математика e-maile-mail:   solema@gbg.bg
Вие сте тук:  Съдържание || Приложение на производните || Основни типове задачи 

    Приложение на производните

    Основни типове задачи за Матура и Технически университет

Зад. №1: Да се изследва относно изпъкналост, вдлъбнатост и инфлексна точка, функцията
f(x) = x3 – 3x

Вижте упътване
Вижте решение

Зад. №2: Да се изследва относно изпъкналост, вдлъбнатост и инфлексна точка, функцията
f(x) = x4 – 2x

Вижте упътване
Вижте решение

Зад. №3: Да се намерят всички стойности на параметъра a , при които функцията
y = (a + 1) x + a – 5 е строго намаляваща за всяко х.

Вижте упътване
Вижте решение

Зад. №4: Намерете всички стойности на реалния параметър a , за които функцията е растяща в интервала (2, +∞).

Вижте упътване
Вижте решение

Зад. №5: Да се намери първата производна на функцията f(x) = |x|.

Вижте упътване
Вижте решение

Зад. №6: Намерете локалните екстремуми на функцията y = x3 – 3x2 – 9x + 6.

Вижте упътване
Вижте решение

Зад. №7: Намерете най–голямата и най–малка стойност на функция в интервала
x [–2; 2]

Вижте упътване
Вижте решение

Зад. №8: Намерете най–голямата и най–малка стойност на функция

Вижте упътване
Вижте решение