Лого за уроци по математика

самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас

Вие сте тук:   || Видове ъгли-теория || Решени тестови задачи 


Видове ъгли

Съдържание на темата:

 1. Първи модул.
 2. Втори модул.

  Теория

Тест – 7 клас


  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Критерии за оценяване

 1. На чертежа ABC = 70°, а CBM е 2,5 пъти по-малък от ABM. Градусната мярка на CBM е:
  • А)45°
  • Б)50°
  • В)56°
  • Г)20°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ъгъл AOB е равен на 140°. Лъчът OC е вътрешен за AOB и мерките на ъглите AOC и COB се отнасят както 3 : 4. Ъгъл AOC е равен на:
  • А)40°
  • Б)60°
  • В)80°
  • Г)90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Мярката на ъгъл α от чертежа е:
  • А)50°
  • Б)55°
  • В)65°
  • Г)70°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. На чертежа BD и BF са ъглополовящи съответно на ABC и EBC. Ако ABD = 70°, то α е равен на:
  • А)10°
  • Б)20°
  • В)30°
  • Г)40°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. На чертежа COD = 90° и β – α = 20°. Ъглите α и β са равни на:
  • А)45° и 45°
  • Б)35° и 55°
  • В)20° и 70°
  • Г)70° и 20°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Отношението на два съседни ъгъла α и β е 3 : 7. По-големият от тях е равен на:
  • А)54°
  • Б)120°
  • В)126°
  • Г)130°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В ΔABC MN || AB. Ъглите 1 и 2 са съответно равни на:
  • А)β и α
  • Б)180° – α и 180° – β
  • В)α и β
  • Г)90° – α и 90° – β
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако две успоредни прави се пресичат с трета, то кое твърдение НЕ е вярно?
  • А)Всяка двойка кръстни ъгли са равни
  • Б)Всяка двойка съответни ъгли са равни
  • В)Всяка двойка връхни ъгли са равни
  • Г)Всяка двойка прилежащи ъгли се допълват до 180°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. От чертежа определете кое е вярно?
  • А)a || b и x = 48°
  • Б)a не е успоредна на b и x = 48°
  • В)a || b и x = 49°
  • Г)a || b и x = 132°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На чертежа правите a || b. Големината на ъгъл α е:
  • А)50°
  • Б)55°
  • В)60°
  • Г)65°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. На чертежа два от ъглите са прави, а другите два са в отношение 5 : 7. Най-малкият ъгъл е:
  • А)15°
  • Б)55°
  • В)75°
  • Г)не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На чертежа DOB=148° и OD е ъглополовяща на AOC. Ъгъл AOC=β е равен на:
  • А)74°
  • Б)106°
  • В)64°
  • Г)148°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. От чертежа мярката на ъгъл α е:
  • А)53°
  • Б)37°
  • В)127°
  • Г)74°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На чертежа правите a || b. Ако γ е с 40% по-голям от α, то ъгъл γ е:
  • А)30°
  • Б)75°
  • В)105°
  • Г)150°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На чертежа правите a || b и β : γ = 13 : 5. Големината на ъгъл α е:
  • А)50°
  • Б)70°
  • В)130°
  • Г)60°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. На чертежа са означени ъгли. Кои прави са успоредни?
  • А)a || c и c || d
  • Б)a || b и c || d
  • В)c || d и c || b
  • Г)няма успоредни прави
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. Един от ъглите, получени при пресичането на две прави е с 25% по-малък от другия. Да се намери по-големия ъгъл.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. Две успоредни прави се пресичат с трета. Намерете всички ъгли, ако за двойка външно прилежащи ъгли е дадено, че единият е три пъти по-малък от другия.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. На чертежа a || b || c и n || m. Да се намери сбора x + y + z.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. Ако a || b || c, по данните от чертежа намерете ъгъл x (в градуси).

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 24. ДВЕ ЪГЛОПОЛОВЯЩИ

  На чертежа AON и BON са съседни и OP е ъглополовяща на BON. Лъчът OM разполовява AOP, а MON = 30°.

  а) Ако BOP = α, изразете по два начина AOM чрез α.

  б) Намерете градусната мярка на AOM.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. При пресичането на две успоредни прави с трета, разликата на една двойка прилежащи ъгли е равна на единия от тях. На колко градуса е равен всеки от ъглите?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. На задачи 23. и 24. запишете пълните решения с необходимите обосновки.

 27. На чертежите a || b. Намерете големината на ъгъл x.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 28. Намерете мярката на ъгъл, които е седем пъти по-голям от сбора на двата му съседни ъгъла.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание