Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас


Разлагане на многочлени на множители

Съдържание на темата:

 1. Първа част
 2. Втора част

Теория


Тест – 7 клас

  ПЪРВА ЧАСТ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Критерии за оценяване

 1. Вярното разлагане на израза 16x2y3 – 8xy2 – 12x3y4 е:
  • А)4x2y2(4y – 2 – 12xy2)
  • Б)xy(16xy2 – 8y2 – 12xy2)
  • В)4xy2(4xy – 2 – 3x2y2)
  • Г)4xy2(4xy – 2y – 3x2y2)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Вярното разлагане на многочлена x4y5 – 2x4y6 на множители е:
  • А)x4y4(1 – 2y)
  • Б)x4y4(2y4 – 1)
  • В)– x4y4(2y2 – 1)
  • Г)– x4y5(2y – 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Изразът 9a2 – 12a + 4 в разложен вид е:
  • А)(3a + 2)(3a – 2)
  • Б)(2 – 3a)2
  • В)(3a + 2)2
  • Г)(3a + 4)(3a + 1).
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Изразът x2 в разложен вид е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)не се разлага
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Многочленът (2x – 4)2 – (– 4)2 се разлага на множители:
  • А)4x2 – 16x
  • Б)4x(x – 4)
  • В)2x(x – 4)
  • Г)не се разлага
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Разлагането на многочлена 3a(a – 1) + 2(a – 1) на множители е:
  • А)(a – 1)(3a – 2)
  • Б)(a – 1)(2 – 3a)
  • В)(a + 1)(2 – 3a)
  • Г)(a – 1)(2 + 3a)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Кое разлагане на многочлена 15ab + 2 – 3a – 10b на множители е вярно?
  • А)(3a + 2)(5b – 1)
  • Б)(3a + 2)(1 + 5b)
  • В)(1 – 5b)(2 – 3a)
  • Г)(3a – 2)(5b + 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Изразът 5x(x – y) + y(y – x) в разложен вид е:
  • А)(5x – y)(y – x)
  • Б)(5x – y)(x – y)
  • В)(5x + y)(x – y)
  • Г)(5x + y)(y – x)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Кое от посочените равенства е тъждество?
  • А)(9x – 5)2 = 81x2 – 25
  • Б)(3x + 8)2 = 3x2 + 48x + 64
  • В)(x – 5)(x2 + 5x + 25) = x3 – 125
  • Г)(x – y)3 = 9 – y3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Стойността на израза 472 – 2.47.53 + 532 е равна на:
  • А)6
  • Б)36
  • В)100
  • Г)10 000
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Многочленът x6y6 – 2x3y3 + 1 е:
  • А)точен куб
  • Б)точен квадрат
  • В)сбор от квадрати
  • Г)разлика от кубове
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Изразът 3x2 – 6x + 3 се разлага на множители:
  • А)(3 – 3x)2
  • Б)3(1 + x)2
  • В)3(1 – x)2
  • Г)(3x + 1)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Разлагането на многочлена (a – 4)2 – 9(a + 2)2 на множители е:
  • А)(2a – 1)(a + 5)
  • Б)– 4(a + 5)(2a + 1)
  • В)4(a + 5)(1 + 2a)
  • Г)4(a – 5)(1 + 2a)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Разлагането на многочлена x2 + 2xy + y2 – 64 на множители е:
  • А)(x + y + 8)2
  • Б)(x + y – 8)(x + y + 8)
  • В)(x – y – 8)(x – y + 8)
  • Г)(x + y – 8)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Изразът (x + 5)3 – 36(x + 5) НЕ е тъждествено равен на:
  • А)(x + 5)[(x + 5)2 – 36]
  • Б)(x + 5)(x + 5 – 6)(x + 5 + 6)
  • В)(x + 5)(x – 1)(x + 11)
  • Г)(x + 5)(x2 + 10 – 11)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. Ако a – b = 3 и a.b = 10, колко е стойността на израза a2 + b2?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. Намерете числената стойност на израза при x = – 13.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. Дадени са многочлените:

  (A): x2 – 9, (B): 4x3 – 4, (C): 3x2 + 18x + 27, (D): (x + 1)2 – 4 и (E): (x – 2)3 + (2 – x)2.

  В таблицата по-долу срещу множителите (x + 3) и (x – 1) запишете онези многочлени, в чието разлагане съответният израз може да участва.

  Множител Многочлени
  x + 3  
  x – 1  

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. Ако 2x + y = 5 и 4x2 + y2 = 17, намерете стойността на израза xy.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРА ЧАСТ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 24. На мястото на Q поставете едночлени така, че равенството да е тъждество:
  (4x + Q)(Q – Q + Q) = Q + 27y3.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. Даден е израза: .

  а) Преобразувайте израза А като тези преобразования ги запишете в листа с отговори.

  б) Намерете числената стойност на израза А.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. На задачи 23. и 24. запишете пълните решения с необходимите обосновки.

 27. Намерете числената стойност на израза A = при .

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 28. Ако x = , намерете стойността на израза B = .

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама