Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас


Уравнения

Съдържание на темата:

 1. Първа част
 2. Втора част

Теория


Тест – 7 клас

  ПЪРВА ЧАСТ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Критерии за оценяване

 1. Коренът на уравнението (5 – x)(– 5 – x) = x(x + 15) е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Числото, противоположно на корена на уравнението , е:
  • А)3
  • Б)– 3
  • В)– 7
  • Г)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Колко общи корена имат уравненията 8x3 – 1 = 0 и 4x2 = 1?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Сборът на целите числа, които се намират между корените на уравнението |– 5x – 1| = 16, е:
  • А)0
  • Б)6
  • В)– 4
  • Г)– 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Разликата от корените на уравнението – 2|x – 5| + |x – 5| = – 8, е:
  • А)16
  • Б)10
  • В)– 10
  • Г)уравнението няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. За 5 часа трактор изорава 32 декара площ. Колко декара ще изоре тракторът за 6 часа и 30 минути?
  • А)40,32 декара
  • Б)41,6 декара
  • В)45 декара
  • Г)38,5 декара
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В един склад има 440 тона въглища, а в друг – 408 тона. От първия склад всеки ден се извозват по 60 тона, а във втория ежедневно се докарват по 48 тона. След колко дни във втория склад ще има 3 пъти повече въглища от първия?
  • А)3 дни
  • Б)5 дни
  • В)4 дни
  • Г)2 дни
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. От два града разстоянието между които е 375 km, едновременно един срещу друг тръгнали лека кола и автобус, и се срещнали след 3 часа. Ако скоростта на леката кола е с 5 km/h по-голяма от скоростта на автобуса, скоростта на автобуса е:
  • А)60 km/h
  • Б)65 km/h
  • В)55 km/h
  • Г)50km/h
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Том може да поправи дупка в оградата на леля Бети за 2 часа, а Хък – за два пъти повече време. Двамата заедно могат да поправят оградата за:
  • А)180 min
  • Б)90 min
  • В)80 min
  • Г)40 min
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Колко процента солен разтвор ще се получи, ако към 200g 25% разтвор се прибавят 300 g вода?
  • А)10%
  • Б)20%
  • В)30%
  • Г)друг процент
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Уравнението с единствен корен числото 2 е:
  • А)1,5(2x – x) = 4,5x
  • Б)x(x – 4) + 3x(x + 1) = – x + 4
  • В)x2 – (x – 1)(x + 1) = x – 1
  • Г)x(x – 2) = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Решението на уравнението e:
  • А)0
  • Б)11
  • В)няма решение
  • Г)всяко число е решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Корените на уравнението са:
  • А)0
  • Б)0 и – 1
  • В)1
  • Г)0 и 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Един работник изработва по 42 детайла на час и изпълнява дадена поръчка за 8 часа. Колко часа са необходими на втори работник, за да изработи същата поръчка, ако произвежда по 48 детайла на час?
  • А)4
  • Б)5
  • В)6
  • Г)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Цената на една стока е 20 лв. Увеличили я с 5%, а после я намалили с 5%. Цената след намалението е:
  • А)20 лв.
  • Б)19,95 лв.
  • В)19,90 лв.
  • Г)19 лв.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. От град А за град В в 9 часа тръгва камион със скорост 40 km/h, а след 45 минути пак от А за В тръгва лека кола със скорост по-голяма от скоростта на камиона. В колко часá леката кола ще настигне камиона?
  • А)10 часá
  • Б)10 часá и 30 минути
  • В)11 часá
  • Г)11 часá и 15 минути
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. В касичка има 20 монети по 2 лв., 30 монети по 1 лв., 26 монети по 50 ст. и 24 монети по 20 ст. По случаен начин е извадена една монета. Каква е вероятността стойността на извадената монета да е:

  а) 1 лв.;

  б) по-голяма от 1 лв.;

  в) по-малка от 1 лв.?


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. Надя, Ели, Руми и Ира продават билети за благотворителен концерт. Диаграмата показва броя на билетите, които всяка от тях е продала. Ира е продала 30 билета.

  а) По колко билета са продали поотделно Надя, Ели и Руми?

  б) Колко билета общо са продали Ира, Надя, Ели и Руми?


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. Сплав от мед и цинк съдържа 80% мед. След прибавянето на 10 kg цинк съдържанието на цинка в новата сплав станало 30%.

  а) Попълнете таблицата:

  задачи от смеси и сплави

  б) Колко килограма цинк е имало в първоначалната сплав?


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. МОДУЛИ.

  а) Намерете стойностите на x, за които е изпълнено равенството |x – 1| = 3.

  б) Ако |x – 1| = 3, намерете най-голямата стойност на израза |x – 5|.

  в) Ако |x – 1| = 3, намерете най-малката стойност на израза (x – 1)2 + (x – 1)3.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРА ЧАСТ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 24. Ученик решавал задачи в продължение на 5 дни, като първият ден решил 10, вторият ден – 12, третият ден – 16, четвъртият ден – 10 и петият ден – 12. По колко задачи средно на ден е решавал ученикът?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. За да изпълни поръчка в определен срок, фирма трябва да изработва по 24 прозореца на ден. След 3 дни работа, тя започнала да произвежда по 6 прозореца повече на ден и изпълнила поръчката 2 дни по-рано. Намерете броя на поръчаните прозорци?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. На задачи 23. и 24. запишете пълните решения с необходимите обосновки.

 27. Решете уравненията и 9 – |x – 9| = 9. Еквивалентни ли са тези уравнения? Обосновете отговора си.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 28. В ресторант смесили 6 kg кайма с 30% съдържание на телешко месо с 4 kg кайма със 70% съдържание на телешко месо. Намерете процентното съдържание на телешкото месо в новата кайма?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама