Лого за уроци по математика
физика-атом

Самоподготовка по Физика
за кандидат-студенти и матура


I. Закон на Нютон за гравитацията.

Между две тела (или материални точки) с маси m1 и m2 действат сили на взаимно привличане, наречени гравитационни сили, чиято големина е пропорционална на произведението от масите на телата и обратнопропорционални на квадрата на разстоянието r между тях:

(1): F = γ ,

където γ = 6,67.10 – 11 N.m2/kg2 се нарича универсална гравитационна константа.

II. Земно ускорение.

Нека с M и R да отбележим съответно масата и радиусът на Земята, тогава от законът на Нютон за гравитацията (формула 1) и силата на тежестта (G = mg) може да получим формула за земното ускорение g:

(2): g = γ = const.

Бележка:
Земното ускорение е еднакво за всички тела, които са близо да земната повърхност, но зависи от:
 • Географската ширина – Въртенето на Земята около нейната ос води до слаба зависимост на земното ускорение от географската ширина. На Екватора то е най-малко (g = 9,78 m/s2), а на полюсите е най-голямо (g = 9,83 m/s2).
 • Наличието на нееднородности (големи находища от нефт, газ или руди с голяма плътност) променя земното ускорение близо до тези локални изменения.

III. Гравитационно поле.

Гравитационното взаимодействие се осъществява чрез гравитационно поле, в което действат гравитационните сили от формула (1). Едно тяло НЕ може да се изолира от гравитационното въздействие на останалите тела, защото взаимодействието се определя единствено от масите на телата. Затова движението на космическите тела се управлява от гравитацията.

IV. Гравитационна потенциална енергия.

Потенциалната енергия W на система от две материални точки (може да имаме еднородно кълбо и материална точка или две еднородни кълба) с маси m1 и m2, разположени на разстояние r една от друга, се намира по формулата:

(3): W = – γ .

V. Космически скорости:

 • Първа космическа скорост:
  • Определение – Най-малката скорост v1, която е необходима на едно тяло, за да се превърне в изкуствен спътник на Земята, т.е. тялото да се движи по кръгова орбита около Земята.
  • Перигей и апогей – При скорости v по-големи от v1, тялото ще се движи по елипса (намира се на различни разстояния от Земята), единият фокус на която се намира в центъра на Земята. Най-близката точка от елипсата се нарича перигей, а най-отдалечената точка – апогей.
  • Големина на първата космическа скорост – Нека с M и R да отбележим съответно масата и радиусът на Земята, γ – универсалната гравитационна константа, то големината на първата космическа скорост е:

   (4): v1 = = 7,9 km/s2.

 • Втора космическа скорост:
  • Определение – Минималната начална скорост v2, с която трябва да се изстреля тяло от земната повърхност, за да преодолее гравитационното привличане на Земята и да се отдалечи в космоса.
  • Големина на втората космическа скорост – Нека с M и R да отбележим съответно масата и радиусът на Земята, γ – универсалната гравитационна константа, то големината на втората космическа скорост е:

   (5): v2 = = 11,2 km/s2.

 • Връзка между първа и втора космическа скорост:

  (6): v2 = v1.

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама