Лого за уроци по математика
физика-атом

Самоподготовка по Физика
за кандидат-студенти и матура


I. Ток в електролити:

 • Електролити – Електролити са вещества, чиито разтвори във вода или полярни разтворители провеждат електричен ток. Електролити са киселини, основи, соли, стопилки на соли, които в твърдо състояние са йонни кристали.
 • електролити
 • Токови носители в електролити – При разтваряне на електролитите те взаимодействат с полярните молекули на разтворителя, в резултат на което силата на взаимодействието между йоните намалява. Това води до разпадане на молекулите на електролита на положителни и отрицателни йони (Фиг. 1). Това означава, че токовите носители в електролитите са:
  • Аниони – Отрицателните йони, които се привличат от анода.
  • Катиони – Положителните йони, които се привличат от катода.
 • Електролиза – Процесът на отделяне на вещество върху електродите в резултат от протичането на електричен ток в електролит. На Фиг. 2 е представена електролизата на меден хидрохлорид (CuCl2). Положителните медни атоми (Cu, които са катиони) се отлагат върху катода и се получава мед, който е метал. Върху анода се отлагат отрицателните хлорни атоми (Cl2, които са аниони) и така върху анода се получава газ.
 • електролиза
 • Закони на Фарадей за електролизата:
  • Първи закон на Фарадей – Масата m на отделеното върху електрода вещество е пропорционална на електричния заряд q, преминал през електролита (или масата е пропорционална на тока I, преминал през електролита за време t):

   (1): m = k.q = k.I.t, където k се нарича електрохимичен еквивалент на веществото.

  • Втори закон на Фарадей – Електрохимичният еквивалент k на дадено вещество е правопропорционален на моларната му маса M и обратнопропорционален на валентността му Z:

   (2): , където F = 96 485 C/mol и се нарича константа на Фарадей.

  • Общ закон на Фарадей – Двата закона на Фарадей могат да се обединят в един и да се запишат с формулата:

   (3):

 • Мерна единица за електрохимичен еквивалент – Електрохимичният еквивалент k се измерва в основна мерна единица [kg/C], която се получава от формула (1).

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама