Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачи

Тест – УНСС


  Модул 3 – Математика

 1. Уравнението x2 – 3x + 2 = 0 има реални различни корени x1 и x2. Кои от числата принадлежат на интервала (x1; x2)?
  • А)4
  • Б)1,5
  • В)– 4
  • Г)– 1,5
  • Д)Нито едно от посочените
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Намерете стойностите на параметъра m, за които числото 2 е извън корените на уравнението x2 – 2x + 5m = 0.
  • А) m ≥
  • Б)m ≤
  • В)m > 0
  • Г)m < 0
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Коя е най-малката цяла стойност на параметъра m, при която числото – 1 е по-малко от корените на уравнението 2x2 – (3m – 1)x + m – 4 = 0?
  • А)1
  • Б)– 1
  • В)0
  • Г)– 4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Намерете стойностите на параметъра m, за които корените на уравнението mx2 – (2m – 1)x – 2 = 0 са различни и числото – 1 НЕ е между тях.
  • А)m
  • Б)m
  • В)m (– ∞; 0) (3; + ∞)
  • Г)m (3; +∞)
  • Д)Няма такива стойности
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Намерете стойностите на параметъра m, за които корените на уравнението mx2 + (7m + 4)x – 4 = 0 удовлетворяват неравенството 1 < x1 < 2 < x2.
  • А)m
  • Б)m
  • В) m ≠ 0
  • Г)m < –
  • Д)Няма такива стойности
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Намерете най-голямото цяло число на параметъра m, при които корените на уравнението x2 – 2mx + m2 – 1 = 0 принадлежат на интервала (– 2; 4).
  • А)3
  • Б)2
  • В)0
  • Г)– 4
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Намерете стойностите на параметъра m, за които корените на уравнението x2 + (m – 1)x + m + 1 = 0 са: единият в интервала (– 1; 3), а другият – по-малък от – 1.
  • А)m > –
  • Б)m < –
  • В)m = –
  • Г)Всяко m
  • Д)Няма такива стойности за m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Намерете броя на целите стойности на параметъра m, за които корените на уравнението x2 – 2mx – 1 = 0 принадлежат на интервала [– 2; 2].
  • А)0
  • Б)1
  • В)5
  • Г)8
  • Д)Безброй много
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама