Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 10 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2021 година


  Отговорите на задачите от 1. до 15. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Правилната подредба на числата във възходящ ред е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза е:
  • А)5 + 4
  • Б)– 5 + 8
  • В)5 – 8
  • Г)– 5 – 8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако x1 и x2 са корените на уравнението x2 + 5x – 2 = 0, то стойността на израза 3x1 + 3x2 + 2x1x2 е:
  • А)– 19
  • Б)– 11
  • В)11
  • Г)19
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Множествата от решенията на неравенството ≤ 0 е:
  • А)x (– ∞;– 3) [0; 3)
  • Б)x (– ∞;– 3] [0; 3]
  • В)x (– 3; 0] (3; + ∞)
  • Г)x [– 3; 0] (3; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Броят от корените на уравнението (x2 – 4) = 0 е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)3
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. На кой чертеж е представена графиката на функцията f (x) = 6 – 3x?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. На чертежа е дадена графиката на функцията f (x) = ax2 + bx + c, x .
  • А)4
  • Б)3
  • В)2
  • Г)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. За аритметичната прогресия a1, a2, a3, …, an, n , е известно, че a6 – a4 = 6. Разликата на прогресията е равна на:
  • А)12
  • Б)6
  • В)3
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На клавиатурата на телефона има 10 цифри от 0 до 9. Вероятността случайно избрана цифра да е четна и по-голяма от 3 е:
  • А)0,2
  • Б)0,3
  • В)0,4
  • Г)0,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Кое число трябва да се добави към данните 11; 1; 12; 7; 2; 10; 3 така, че медианата на получения статистически ред да е 8?
  • А)7
  • Б)8
  • В)9
  • Г)11
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Ширината на реките по продължение на течението варира. Определете ширината на реката между точките B и C (в метри), ако AB = 40 m, BD = 32 m и CE = 60 m.
  • А)28 m
  • Б)35 m
  • В)48 m
  • Г)75 m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На чертежа хордите AE и DF се пресичат в точка P. Ако ADF = 20° и DFE = 30°, то мярката на DPE е:
  • А)25°
  • Б)40°
  • В)50°
  • Г)60°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. В правоъгълния ΔABC хипотенузата AC = cm и AB = 3 cm. Намерете tg BAC.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. В успоредник ABCD височината от върха D към страната AB е равна на 3 cm. Ако AD = BD = 5 cm, то лицето на успоредника ABCD е:
  • А)8 cm2
  • Б)12 cm2
  • В)24 cm2
  • Г)32 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Условията на задачи 16., 17. и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама