Лого за уроци по математика

тестове по математика

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 6 клас

Вие сте тук:   || НВО – 6 клас || Математика || 2009 г. 


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест, 6 клас – Юни 2009 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачи от 1. до 25. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. На колко е равен сборът на числата 3,4 и – 9,1 ?
  • А)– 5,7
  • Б)12,5
  • В)– 12,5
  • Г)5,7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Разликата на 3 и – 8 е равна на:
  • А)– 5
  • Б)5
  • В)– 11
  • Г)11
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. На колко е равна стойността на израза 6 – (2,14 – 9,5)?
  • А)1,36
  • Б)13,36
  • В)5,64
  • Г)17,64
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кое от числата – 4,1567; – 50; и – 0,003 е най-малко?
  • А)– 4,1567
  • Б)– 50
  • В)
  • Г)– 0,003
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Числото 54 040 е равно на сбора:
  • А)5.104 + 4.103 + 4.102
  • Б)5.104 + 4.103 + 4.10
  • В)5.104 + 4.103 + 4
  • Г)5.103 + 4.102 + 4.10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Сборът 5.103 + 2.102 + 7.100 + 8.10–2 + 10–3 е равен на:
  • А)527,081
  • Б)527,81
  • В)5207,081
  • Г)5207,81
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Кое от равенствата НЕ е вярно?
  • А)34.34 = 38
  • Б)(43)3 = 49
  • В)23.27 = 410
  • Г)56 : 52 = 54
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Кое от твърденията е вярно?
  • А)противоположното на числото е – (– 0,5)
  • Б)|a| е положително число за всяко рационално число a
  • В)2,5 и – 2 не са противоположни
  • Г)всяко цяло число е рационално
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. На колко е равен сборът на всичките цели числа, чиято абсолютна стойност е по-голяма от 1 и по-малка от 3?
  • А)– 4
  • Б)4
  • В)2
  • Г)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Произведението –25.(– 3,126).(– 4) е равно на:
  • А)312,6
  • Б)– 312,6
  • В)3126
  • Г)3,126
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Стойността на кой от изразите е най-голяма?
  • А)3,4 – 7,28
  • Б)– 7,2 : 0,4
  • В)– 24.5
  • Г)– 12,4 + 4,06
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Стойността на израза 5 – 5 : 2 е равна на:
  • А)0
  • Б)2,5
  • В)– 2,5
  • Г)7,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Стойността на израза –5,3.7 – 7.(–2) е равна на:
  • А)– 51,1
  • Б)51,1
  • В)23,1
  • Г)– 23,1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. За коя стойност на x е вярно равенството 3 + 2x = –2?
  • А)
  • Б)2
  • В)– 2
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако 2 : x = – 4, то x е:
  • А)0
  • Б)– 1
  • В)5
  • Г)– 0,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На колко е равно лицето на кръг с радиус 6 см, ако π = 3,14?
  • А)113,04 см
  • Б)18,84 см2
  • В)113,04 см2
  • Г)34,68 см2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Кое от числата 18; 21; 6 и 30 НЕ е брой на всичките ръбове на правилна призма?
  • А)18
  • Б)21
  • В)6
  • Г)30
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Ако страната на едно квадратче е 1 см и π = 3,14, то лицето на оцветената част е равно на:
  • А)28,56 см2
  • Б)3,44 см2
  • В)12,56 см2
  • Г)16 см2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Ако радиусът на окръжност е намален 2 пъти, то дължината на окръжността ще се намали:
  • А)6 пъти
  • Б)4 пъти
  • В)2 пъти
  • Г)3 пъти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Лицето на повърхнината (пълната повърхнина) на цилиндър с радиус 2 см, образуваща 60 мм е равно на:
  • А)16π см2
  • Б)24π см2
  • В)12π см2
  • Г)32π см2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Правилна четириъгълна пирамида има обем 75 см3 и височина 9 см. На колко е равна страната на основата на тази пирамида?
  • А)5 см
  • Б)5 дм
  • В)50 м
  • Г)15 см
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. Кои отношения образуват пропорция?
  • А)12 : 18 и 8 : 12
  • Б)5 : 9 и 4 : 7,4
  • В)3 : 14 и 4 : 21
  • Г)8 : 9 и 7 : 8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. Автомобил изминава 250 км, като изразходва 15 л гориво. Разходът за 100 км е:
  • А)6 л
  • Б)37,5 л
  • В)60 л
  • Г)0,6 л
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. След преобразуване на израза (2x2 – x + 5)(x – 2) се получава многочленът:
  • А)2x3 – 5x2 + 3x – 10
  • Б)2x3 – 3x2 + 7x – 10
  • В)2x3 – 5x2 + 7x – 10
  • Г)2x3 + 3x2 – 2x – 7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. Ако x и y са променливи, то степента на едночлена (2xy2)3 е:
  • А)3
  • Б)6
  • В)12
  • Г)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Върни се нагоре   Други тестове   2010 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание