Лого за уроци по математика

физика-атом

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по ФИЗИКА
за 7 клас

Вие сте тук:   || НВО – 7 клас || Физика || 2012 г. 


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест – 2012 година


 1. За време t = 2 s през лампа на фенерче преминава заряд q = 0,2 C. Определете тока I през лампата.
  • А)0,1 А
  • Б)0,4 А
  • В)2,2 А
  • Г)10 А
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. За да са правилно включени в електрическата верига, два от измервателните уреда трябва да разменят местата си. Кои са те?
  • А)амперметър А1 и волтметър V1
  • Б)амперметър А2 и волтметър V1
  • В)амперметър А3 и волтметър V1
  • Г)амперметър А3 и амперметър А1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. В електрическа верига са включени два амперметъра (вж. схемата). Амперметър А1 измерва ток I1. Колко е токът I2, измерван от амперметър A2?
  • А)I2 < I1
  • Б)I2 = I1
  • В)I2 > I1
  • Г)I2 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Колко е еквивалентното съпротивление на два консуматора със съпротивления 12 Ω и 4 Ω, когато те са свързани последователно?
  • А) Ω
  • Б)8 Ω
  • В)16 Ω
  • Г)48 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Устройство за дистанционно управление на телевизор се захранва с две батерии, всяка с напрежение 1,5 V. Колко е напрежението, при което работи устройството, ако двете батерии са свързани последователно?
  • А)0,75 V
  • Б)1,5 V
  • В)2,25 V
  • Г)3 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. През кои амперметри от схемата тече електричен ток, когато ключът K е отворен?
  • А)през А1 и А2
  • Б)през А2 и А3
  • В)през трите
  • Г)през нито един от тях
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Към акумулатор с напрежение U = 12 V е включена лампа. През нея протича ток I = 2 А. Определете мощността P на тока през лампата.
  • А)6 W
  • Б)10 W
  • В)14 W
  • Г)24 W
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Светлинен лъч се отразява от плоско огледало. Колко е ъгълът на отражение, ако падащият лъч е перпендикулярен на отразения лъч?
  • А)90°
  • Б)60°
  • В)45°
  • Г)30°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Светлинен лъч пада на границата на две среди. Ако ъгълът на падане 1 се увеличи, кой от показаните на чертежа ъгли ще се намали?Отражение и пречупване на светлината от плоско огледало
  • А)2
  • Б)3
  • В)4
  • Г)3 и 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Сферично огледало има радиус R = 40 cm. Върху главната му оптична ос е поставен малък (точков) светлинен източник. На какво разстояние от върха на огледалото трябва да се намира този източник, така че отразеният сноп светлина да е успореден?
  • А)10 cm
  • Б)20 cm
  • В)40 cm
  • Г)80 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Успореден сноп светлина преминава през леща с оптична сила 2 D и се събира зад нея в една точка. Определете разстоянието от лещата до тази точка.
  • А)0,2 m
  • Б)0,5 m
  • В)1 m
  • Г)2 m
  Вижте упътване
  Вижте решение

 12. Махалото от фигурата извършва трептене. От крайно положение 1 до равновесно положение 2 то се придвижва за време t = 0,5 s. Определете периода на трептене.
  • А)0,5 s
  • Б)1 s
  • В)1,5 s
  • Г)2 s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Ако се намали амплитудата на звуковите трептения:
  • А)се увеличава силата на звука
  • Б)се увеличава височината на звука
  • В)се намалява височината на звука
  • Г)се намалява силата на звука
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. В ядрото на атом на литий има 7 частици. Около ядрото обикалят 3 електрона. Колко неутрона има в ядрото на този атом?
  • А)3
  • Б)4
  • В)7
  • Г)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Коя от изброените планети няма естествени спътници?
  • А)Марс
  • Б)Юпитер
  • В)Венера
  • Г)Нептун
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре   Други тестове   2011 г.   2013 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание