Лого за уроци по математика

тестове по математика

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА

Вие сте тук:   || Технически университет || Математика || 2009 г.


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест – Юли 2009 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Ако 140% от a е равно на 60% от b, то е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)1
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако a = , b = , c = , то е вярно че:
  • А)b < c < a
  • Б)a < b < c
  • В)a < c < b
  • Г)a = b = c
  • Д)a < b = c
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако x1 и x2 са корени на уравнението 12x2 – 7x – 12 = 0, то стойността на израза + 2x1.x2 е:
  • А)
  • Б)5
  • В)
  • Г)– 9
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решение на уравнението 3x – 1 – 27x + 1 = 0 е:
  • А)0
  • Б)– 1
  • В)– 2
  • Г)2
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Броят на членовете на аритметичната прогресия: –1, log335, 11, ..., 491 е равен на:
  • А)83
  • Б)81
  • В)38
  • Г)103
  • Д)82
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Стойността на числения израз cotg18° cotg12° – (cotg18° + cotg12°) е равна на:
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)– 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако (x, y) е решение на системата , то частното е равно на:
  • А)
  • Б)2
  • В)
  • Г)– 4
  • Д)– 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Решение на уравнението log3 (x – 7) = – log3 (x – 4) е числото:
  • А)3
  • Б)9
  • В)
  • Г)8
  • Д)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Най-голямото цяло решение на неравенството |5 – x| > 2|5 – x| – 3, е числото:
  • А)5
  • Б)4
  • В)8
  • Г)2
  • Д)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ако графиката на първата производна на функцията f (x) има вида, посочен на чертежа, то f (x) има екстремум за:
  • А)x = 0
  • Б)x = 0 и x = 3
  • В)x = 3
  • Г)x = 0, x =1,5 и x = 3
  • Д)x =1,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Медианата на следните данни от извадка 5, 10, 2, 10, 10, 1, 3, 2, 3, 7, 11, 8, 3, 2 е:
  • А)
  • Б)3
  • В)10
  • Г)4
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Колко трицифрени числа могат да се образуват от цифрите 2, 0, 5, 6, така че във всяко трицифрено число да не се повтаря нито една цифра:
  • А)18
  • Б)24
  • В)4
  • Г)6
  • Д)30
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. В ромб ABCD с остър ъгъл BAD = α, височината му BH пресича диагонала AC в точка M . Ако sinα = , то отношението BM : MH е :
  • А)2 : 3
  • Б)3 : 2
  • В)2 : 1
  • Г)3 :
  • Д) : 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Медицентърът на равнобедрен ΔABC (AC = BC) лежи върху вписаната в триъгълника окръжност. Ако AB = a, то периметърът на ΔABC е:
  • А)6a
  • Б)3a
  • В)2a
  • Г)4a
  • Д)12a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Тото играта „5 от 35” се състои в изтегляне по случаен начин на пет различни числа измежду числата {1, 2, ..., 35}. Вероятността и петте изтеглени числа да са нечетни е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Осните сечения на прав кръгов конус имат прав ъгъл при върха му, а радиусът на основата му е R. Отношението на радиусите на описаната и вписаната спрямо конуса сфера е:
  • А)1 +
  • Б) – 1
  • В)
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В правоъгълен трапец с остър ъгъл α и лице 20 cm2 е вписана окръжност. Лицето на кръга в cm2, определен от тази окръжност, е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)π.sin α
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Разликата от най-голямата и най-малката стойност на функцията f (x) = –x2 – x – 1 в затворения интервал [–1, 2] е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Даден е равностранен триъгълник със страна a = . През точка M, лежаща на страната AB, успоредно на страните AC и BC, са прекарани прави, пресичащи тези страни съответно в точки K и L. Ако лицето на ΔKLM е cm2, то дължината на отсечката KL е:
  • А) cm
  • Б) cm
  • В) cm
  • Г) cm
  • Д) cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. В един клас има 20 момчета и 10 момичета. На класа са предоставени три безплатни билета за футболен мач. Начините, по които могат да се разпределят билетите, така че на мача да отидат трима ученика, от които точно две момчета, са:
  • А)10
  • Б)2100
  • В)1900
  • Г)20
  • Д)3800
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

  Върни се нагоре   Други тестове   2008 г.   2010 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание