Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юли 2013 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Изразът е равен на:
  • А)
  • Б)3
  • В)5
  • Г)8
  • Д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако , то изразът е равен на:
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)3
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Най-малката цяла положителна стойност на параметъра a, за която квадратното уравнение x2 – (a + 1)x + 1 = 0 има два различни реални корена, е равна на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако x1 и x2 са корените на квадратното уравнение x2 – 20x + 13 = 0, то стойността на израза x1(2 + x2) + 2x2 е равна на:
  • А)40
  • Б)50
  • В)53
  • Г)58
  • Д)63
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Кое от посочените числа е корен на уравнението :
  • А)1 +
  • Б)3 –
  • В)2 –
  • Г)4 –
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Изразът lg 392 – 3lg 2 – 2lg 7 е равен на:
  • А)0
  • Б)lg 2
  • В)lg 3
  • Г)1
  • Д)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако x.y = –6 и x + y = 1, то изразът (x – y)2 е равен на:
  • А)–8
  • Б)12
  • В)20
  • Г)24
  • Д)25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Решенията на неравенството < 0 са:
  • А)x (–∞; –1)
  • Б)x [–1; 1]
  • В)x (–1; 2)
  • Г)x (2; 4)
  • Д)x (4; 5) (5; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Стойностите на x, за които съществува logx (x – x2) са:
  • А)x (–1; 0)
  • Б)x (0; 1)
  • В)x = 1
  • Г)x (1; 2)
  • Д)x (2; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Броят на всички различни трицифрени числа, които могат да се образуват от цифрите 2, 3 и 5, като във всяко трицифрено число цифрите са различни помежду си, е равен на:
  • А)2
  • Б)3
  • В)5
  • Г)6
  • Д)30
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Модата на данните 11, 2, 8, 3, 10, 2, 7, 5, 2, 3 е равна на:
  • А)1
  • Б)
  • В)2
  • Г)3
  • Д)11
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. В една кутия има 50 еднакви номерирани топки. От тях 10% са червени, 20% са зелени, а останалите топки са бели. По случаен начин от кутията се изважда една топка. Вероятността извадената топка да е бяла, е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Частното на геометрична прогресия с общ член an = (–1)n 3n + 1 е равно на:
  • А)–3
  • Б)
  • В)3
  • Г)9
  • Д)–9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Стойността на производната на функцията f(x) = x – x3 при x = 4 е:
  • А)–45
  • Б)–10
  • В)5
  • Г)10
  • Д)13
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Най-голямата стойност на функцията f(x) = 3 – е равна на:
  • А)–1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако sin = , то изразът tg . sin α е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Около една окръжност са описани квадрат и правилен шестоъгълник. Периметърът на шестоъгълника е равен на 48 cm. Дължината на страната на квадрата е:
  • А)2 cm
  • Б)7 cm
  • В)8 cm
  • Г)8 cm
  • Д)9 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Правоъгълен трапец ABCD (AB AD) е описан около окръжност и BC = 7 cm. Ако средната отсечка на трапеца е 6 cm, то височината на трапеца има дължина:
  • А)5 cm
  • Б)6 cm
  • В)7 cm
  • Г)5 cm
  • Д)10 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Ъглополовящата CL на BCA на ΔABC разделя страната AB на отсечки AL = 3 и BL = 5. Тогава, за периметърът P на ΔABC е вярно, че:
  • А)P < 4
  • Б)4 < P < 10
  • В)10 < P < 16
  • Г)16 < P < 40
  • Д)40 < P < 64
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Височината на прав кръгов конус е 18 cm, а лицето на триъгълник със страни диаметър на основата и две образуващи на конуса е 108 cm2. Обемът на конуса е равен на:
  • А)600 cm3
  • Б)648 cm3
  • В)108π cm3
  • Г)110 cm3
  • Д)216π cm3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2012 г. 2014 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама