Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Геометрия


Намиране на елементи на триъгълник

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. Ако най-голямата страна в разностранния ΔABC е AB = R, където R е радиусът на описаната окръжност, то мярката на вътрешния ъгъл при върха C е:
  • А)30°
  • Б)60°
  • В)90°
  • Г)120°
  • Д)150°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. За ΔABC на чертежа BAC=33°, ACB = 87° и радиусът на описаната около триъгълника окръжност е . Страната AC е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)2
  • Г)3
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. За ΔABC е дадено, че sin BAC : BC = 1 : 4. Ако AB = 2, където AB < BC, то мярката на ACB е:
  • А)60°
  • Б)60° или 120°
  • В)30°
  • Г)30° или 150°
  • Д)45°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. В ΔABC AB = 7 cm, a AC = 5 cm. Ако ACB = 120°, то дължината на страната BC е:
  • А)8 cm
  • Б)6 cm
  • В)5 cm
  • Г)4 cm
  • Д)3 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Даден е триъгълник със страни 11 cm, 24 cm и 31 cm. Най-големият ъгъл в този триъгълник има големина:
  • А)45°
  • Б)60°
  • В)90°
  • Г)120°
  • Д)135°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Даден е ΔABC, AB = 5 cm, AC = 4 cm, BAC = 60°. Разстоянието от ортоцентъра на триъгълника до страната AB е равно на:
  • А)2 cm
  • Б)5 cm
  • В) cm
  • Г)3 cm
  • Д) cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Даден е равнобедрен ΔABC с бедра AC = BC = 6 cm и ACB =120°. Дължината на ъглополовящата AL (L BC) е равна на:
  • А)3 cm
  • Б)2 cm
  • В) cm
  • Г)2 cm
  • Д)3 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. За ΔABC е дадено, че AB = 5 и sinCAB : sinCBA = 3: 2. Ако AC2 + BC2 = 117, то периметърът на триъгълника е:
  • А)5 + 3
  • Б)18
  • В)20
  • Г)5 + 3
  • Д)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. ΔABC е равнобедрен. Ако са дадени AC = BC = b и ACB= γ, то радиусът на описаната около триъгълника окръжност е:
  • А)
  • Б)bcos
  • В)bcos γ
  • Г)
  • Д)bsin
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ако две от страните на триъгълник са с дължини 2 cm и 4 cm, а ъгълът между тях е 60°, то триъгълникът е:
  • А)остроъгълен
  • Б)правоъгълен
  • В)тъпоъгълен
  • Г)равнобедрен
  • Д)равностранен
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Радиусът на окръжността е 6 cm и OM = 4 cm. Ако AM = 5 cm, то дължината на МВ е:
  • А)2 cm
  • Б)3 cm
  • В)4 cm
  • Г)5 cm
  • Д)6 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. От центъра O на окръжност е спуснат перпендикуляр OC към нейна хорда AB (C AB). Ако AB = 6 cm, OC = 4 cm, то радиусът на окръжността е равен на:
  • А)3,5 cm
  • Б)4 cm
  • В)5 cm
  • Г)5,5 cm
  • Д)6 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Даден е равнобедрен ΔABC с основа AB и височина AH (H BC). Ако CH=6 cm и BH = 4 cm, то дължината на AB е равна на:
  • А)2 cm
  • Б)4 cm
  • В)6 cm
  • Г)4 cm
  • Д)8 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Даден е равнобедрен ΔABC с ъгъл при основата равен на α и височината към основата е с 3 сm по-голяма от радиуса на вписаната в триъгълника окръжност. Радиусът на вписаната в ΔABC окръжност е равен на:
  • А)3cos α
  • Б)3sin α
  • В)
  • Г)
  • Д)3.cos
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако радиусът на вписаната в равностранния ΔABC окръжност е 3 cm, то страната на триъгълника има дължина:
  • А)40 cm
  • Б)36 cm
  • В)30 cm
  • Г)18 cm
  • Д)12 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако в ΔABC A = 60° и височините през върховете C и B са съответно 6 cm и cm, то лицето на ΔABC е равно на:
  • А)6 cm2
  • Б)6 cm2
  • В)12 cm2
  • Г)9 cm2
  • Д)3 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Даден е ΔABC, за който AB =10 и ACB =135°. Разстоянието от центъра на описаната около триъгълника окръжност до страната AB е равно на:
  • А)
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В равнобедрен триъгълник с основа 4 cm медицентърът лежи върху вписаната в триъгълника окръжност. Периметърът на триъгълника в сантиметри е равен на:
  • А)9
  • Б)10
  • В)12
  • Г)24
  • Д)28
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Ъглополовящата CL на BCA на ΔABC разделя страната AB на отсечки AL = 3 и BL = 5. Тогава, за периметърът P на ΔABC е вярно, че:
  • А)P < 4
  • Б)4 < P < 10
  • В)10 < P < 16
  • Г)16 < P < 40
  • Д)40 < P < 64
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Ако за ъглите α и β на триъгълник е изпълнено равенството sin α + sin β = cos α + sin β, то третият ъгъл γ на триъгълника е равен на:
  • А)30°
  • Б)60°
  • В)90°
  • Г)120°
  • Д)135°
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама