Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Квадратни неравенства. Дробни (рационални) неравенства

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. Решенията на неравенството x2 – 2x + 3 > 0 са:
  • А)x Ø
  • Б)x (–∞; –1) (3; +∞)
  • В)x (–∞; –3) (1; +∞)
  • Г)x (–∞; +∞)
  • Д)x (–∞; –3) (–1; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Решенията на неравенството x2 – 4x + 4 ≤ 0 са:
  • А)x (–∞; 2) (2; +∞)
  • Б)x (–2; 2)
  • В)x = 2
  • Г)x Ø
  • Д)всяко х
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Кое от неравенствата няма решение?
  • А)x2 + 2x + 1 ≤ 0
  • Б)x2 > 1
  • В)x2 – 2x + 3 ≥ 0
  • Г)–x2 < 1
  • Д)–x2 > 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството (x – 4)(9 – 2x) ≥ 0 са:
  • А)x
  • Б)x [4; +∞)
  • В)x
  • Г)x [4; +∞)
  • Д)x [4; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Множеството от решенията на неравенството (2x – 3)2 > 0 е:
  • А)всяко x
  • Б)всяко x ≠
  • В)x =
  • Г)няма решение
  • Д)x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Всички решения на неравенството (x + 5)(15 – 2x – x2) ≥ 0 могат да се запишат във вида:
  • А)x (–∞; 3]
  • Б)x [–5; 3]
  • В)x (–∞; –5) [3; +∞)
  • Г)x (–∞; –5) (–5; 3]
  • Д)x [3; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Решенията на неравенството ≤ 0 са:
  • А)x (1; 3]
  • Б)x (–∞; 1) [3; +∞)
  • В)x (1; 3)
  • Г)x (–∞; 1] (3; +∞)
  • Д)x [3; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Решенията на неравенството > 0 са:
  • А)x (–∞; –5)
  • Б)x (–5; +∞)
  • В)x
  • Г)x
  • Д)x (–∞; –5)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Решенията на неравенството < 0 са:
  • А)x (–3; 3)
  • Б)x (–∞; –3) (3; +∞)
  • В)x (–∞; –3) (–1; 3)
  • Г)x (–3; –1) (3; +∞)
  • Д)x (–3; –1) (–1; 3)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Решенията на неравенството ≥ 0 са:
  • А)x [1; +∞)
  • Б)x [1; 4) (4; +∞)
  • В)x (–∞; 1]
  • Г)x (–∞; 1] (4; +∞)
  • Д)x (–∞; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Решенията на неравенството ≤ 0 са:
  • А)x (–∞; –1)
  • Б)x [–1; 1]
  • В)x (1; 2)
  • Г)x (2; 4)
  • Д)x (4; 5) (5; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Решенията на неравенството ≤ 0 са:
  • А)x (–∞; –4) [2; +∞)
  • Б)x (–4; 2) [2; 4)
  • В)x (–∞; –4) [2; 4) (4; +∞)
  • Г)x [2; 4)
  • Д)x (–4; 2]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Кое от числата НЕ е решение на неравенството ≤ 0?
  • А)–3
  • Б)–2
  • В)–1
  • Г)0
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Най-голямото цяло число, за което е изпълнено неравенството ≥ 0, е:
  • А)–3
  • Б)0
  • В)1
  • Г)2
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Броят на целите числа, които са решения на неравенството ≤ 0, е равен на:
  • А)0
  • Б)3
  • В)4
  • Г)5
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Решенията на неравенството > 2 са:
  • А)x (1; 2)
  • Б)x (–∞; 1) (1; 2)
  • В)x (–∞; 2)
  • Г)x (–∞; 1) (2; +∞)
  • Д)x Ø
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Най-голямото цяло число, което е решение на неравенството ≤ 5 е:
  • А)–5
  • Б)–4
  • В)–3
  • Г)–2
  • Д)–1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Решенията на неравенството са:
  • А)x ≤ 3
  • Б)x < 3
  • В)x Ø
  • Г)x (– ∞; + ∞)
  • Д)x [– 3; 3)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Решенията на неравенството < 1 са:
  • А)x (–; )
  • Б)x (–∞; – ) (; + ∞)
  • В)x (–∞; 0) (0; + ∞)
  • Г)x (–∞; + ∞)
  • Д)x Ø
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. За кои стойности на параметъра a неравенството 4x2 + 4ax – 1 ≤ 0 е вярно за всяко реално x?
  • А)(–; )
  • Б)(–2; 2)
  • В)(–∞; – ) (; +∞)
  • Г)(–∞; –2)
  • Д)Няма такива стойности на a
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама