Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Квадратна функция

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за ТУ и МатураТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. Графиката на коя от функциите е параболата на чертежа?
  • А)y = –x2 –x + 2
  • Б)y = x2 – x – 2
  • В)y = x2 – x + 2
  • Г)y = x2 + x + 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Параболата от чертежа е графиката на функцията:
  • А)y = –x2 – 4x + 3
  • Б)y = x2 + 4x + 3
  • В)y = x2 – 4x + 3
  • Г)y = –x2 + 4x – 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Коя от посочените функции е представена графично на чертежа?
  • А)f(x) = x2 + x – 6
  • Б)f(x) = –x2 – x + 6
  • В)f(x) = –x2 + x + 6
  • Г)f(x) = x2 – 6x – 6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Графиката на функцията y = 6 – x – x2 е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Графиката на коя от функциите има само една обща точка с абсцисната ос?
  • А)f(x) = x2 – 10x + 25
  • Б)f(x) = x2 + 5x + 25
  • В)f(x) = x2 + 25x + 25
  • Г)f(x) = x2 – 5x + 25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Колко общи точки имат графиките на функциите f(x) = x2 – 3x + 2 и g(x) = x2 + 5x – 6?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. През кои от точките A (1, 5), B (–1, 5), C(2, –2), D (–2, 2) минава графиката на функцията f(x) = 2x2 + 3x?
  • А)A и B
  • Б)В и C
  • В)A и D
  • Г)B и D
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Разстоянието от върха на параболата y = x2 + 4x + 5 до ординатната ос е:
  • А)–2
  • Б)1
  • В)2
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Кое от твърденията за графиката на чертежа НЕ е вярно?
  • А)Решенията на неравенството f(x) > g(x) са стойностите на x от интервала (–∞; –1) (3,9; +∞).
  • Б)Решенията на неравенството g ( x) > 0 са стойностите на x от интервала (–1; 5).
  • В)Решенията на неравенството f(x) < 0 са стойностите на x от интервала (–1; 3).
  • Г)Решенията на неравенството f(x) < g(x) са стойностите на x от интервала [3,9; 5).
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На чертежа са построени графиките съответно на квадратната функция f (x) и на линейната функция g(x). Тези графики се пресичат в точките A(0;2) и B(3;5). Решенията на неравенството f (x) > g(x) са числата от интервала:
  • А)(–∞; 0)
  • Б)(0; 3)
  • В)(–∞; 0) (3; +∞)
  • Г)(3; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. На чертежа е показана част от графиката на квадратна функция. Ако точката M (–1; –4) е върхът на параболата, то тази графика ще пресече за втори път абсцисната ос в точката с координати:
  • А)(0,5; 0)
  • Б)(1; 0)
  • В)(2; 0)
  • Г)(3; 0)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. В кой от интервалите функцията f(x) = –x2 + 4x + 2 е растяща?
  • А)(3; 5)
  • Б)(–3; 2)
  • В)(5; 7)
  • Г)[7; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Каква е функцията f(x) = –x2 + 5x + 7 в интервала (3; 7)?
  • А)само растяща
  • Б)само намаляваща
  • В)константа
  • Г)намаляваща и растяща
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Каква е функцията f(x) = x2 – 7x + 5 в интервала (3; 4)?
  • А)само растяща
  • Б)само намаляваща
  • В)константа
  • Г)намаляваща и растяща
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Най-малката стойност на функцията f(x) = –x2 + x + 6 в интервала [–1; 3] е:
  • А)6
  • Б)4
  • В)0
  • Г)–6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Най-голямата стойност на функцията f(x) = x2 – 8x + 7 в затворения интервал [2; 3] е:
  • А)2
  • Б)1
  • В)–5
  • Г)–9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Разликата от най-голямата и най-малката стойност на функцията f(x) = –x2 – x – 1 в затворения интервал [–1; 2] е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Ако най-малката стойност на функцията f(x) = x2 – 4x + a в затворения интервал е равна на 10, то стойността на параметъра a е:
  • А)14
  • Б)12
  • В)10
  • Г)8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. За кои значения на x функцията f(x) = 3x2 + 4x – 1 приема стойност, равна на 3?
  • А)Само x = – 2
  • Б)Само x = 0
  • В)Само x =
  • Г)x = – 2 и x =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. За кои стойности на параметъра a параболите y1 = x2 – 1 и y2 = 4x2 – 3ax + 2 нямат общи точки?
  • А)a ≠ ±2
  • Б)a = ±2
  • В)|a| > 2
  • Г)|a| < 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама