Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Логаритмични уравнения и неравенства

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. Числото x = log3 е от интервала:
  • А)(3; +∞)
  • Б)(–∞; –3)
  • В)
  • Г)
  • Д)(–1; 4)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Числото log2 (log3 98) е равно на:
  • А)2
  • Б)7
  • В)3
  • Г)4
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Колко на брой от числата (0,5) –2, , и са цели?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Най-малкото от числата е:
  • А)log3
  • Б)log5 5
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Стойността на израза е:
  • А)18
  • Б)1
  • В)–1
  • Г)–2
  • Д)–4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако 2a = 3, то стойността на израза 16a – 2.4a + 1 е равна на:
  • А)64
  • Б)81
  • В)121
  • Г)169
  • Д)194
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако lg a = 2, lg b = 3, то стойността на израза A = е равна на:
  • А)0
  • Б)1
  • В)
  • Г)2
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако lg 2 = a и lg 3 = b, то числото log5 6 е равно на:
  • А)a + b
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Равенството . = x – 6 е вярно за:
  • А)–8
  • Б)4,8
  • В)7
  • Г)8
  • Д)log6 8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ако logx 16 = 4, то стойността на x е:
  • А)2
  • Б)3
  • В)4
  • Г)1
  • Д)8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Решенията на уравнението lg (2x2 – 3x) = lg (4x – 5) са:
  • А)5
  • Б)1 и
  • В)
  • Г)x >
  • Д)Няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Решение на уравнението log3 (x – 7) = – log3 (x – 4) е числото:
  • А)3
  • Б)9
  • В)
  • Г)8
  • Д)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Решенията на уравнението logx (log2 256) = са:
  • А)2
  • Б)4
  • В)–4
  • Г)3
  • Д)Уравнението няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Произведението от всички решения на уравнението lg (11 – 3x – x2 ) = 0 е равно на:
  • А)40
  • Б)8
  • В)–40
  • Г)–8
  • Д)Друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Да се реши уравнението = 3.
  • А)
  • Б)25
  • В)225
  • Г)
  • Д)53
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Нека m = 8n3 и log2 x = log2 m – 3log2 n. На колко е равно x?
  • А)–1
  • Б)2
  • В)8
  • Г)0
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Неравенството loga > loga е вярно, когато:
  • А)a < 2
  • Б)a > 1
  • В)a = 1
  • Г)0 < a < 1
  • Д)За всяко a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Решенията на неравенството са:
  • А)x ≤
  • Б)x ≥
  • В) < x ≤
  • Г)x <
  • Д)x >
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Решенията на неравенството са:
  • А)(2; +∞)
  • Б)(–2; 0]
  • В)
  • Г)(–1; 0]
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Най-голямото число, което е решение на неравенството lg(x2 – 12) ≤ lg x, е:
  • А)90
  • Б)60
  • В)18
  • Г)4
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама