Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Действия с числа. Сравняване на числа

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. Ако 140% от a е равно на 60% то b, то е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)1
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Най-малка е стойността на:
  • А)6
  • Б)
  • В)5
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Кое от посочените числа е най-голямо?
  • А)
  • Б)
  • В)log3 1
  • Г)2–5
  • Д)log2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако a = log4 1, b = и c е 15% от 10 посочете вярното твърдение:
  • А)a < b < c
  • Б)b < c < a
  • В)c < b < a
  • Г)a < b, b = c
  • Д)a = b = c
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако a = , b = 224, c = 712, то е вярно че:
  • А)b < a < c
  • Б)a < c < b
  • В)c < a < b
  • Г)a = b = c
  • Д)a < b < c
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако a = , , c = sin , то е вярно че:
  • А)a < b < c
  • Б)c < b < a
  • В)b < a < c
  • Г)c < a < b
  • Д)a = b = c
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Кое от числата принадлежи на интервала [–1; 1]?
  • А)
  • Б)7– 1.49
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. По-голямо от 3 е числото:
  • А)2–2
  • Б)
  • В)
  • Г)lg 256
  • Д)tg 500
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Числото 66.2–10. е равно на:
  • А)2
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)1 –
  • В)
  • Г)
  • Д)1 –
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Стойността на израза P = е:
  • А)2
  • Б)12 –
  • В)2 + 4
  • Г)6 – 4
  • Д)12 – 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Стойността на израза е равна на:
  • А)1 –
  • Б) – 1
  • В)1 + – 2
  • Г)2 – 1
  • Д) – 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Стойността на израза е равна на:
  • А)25
  • Б)21
  • В)9
  • Г)5
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Стойността на израза е:
  • А)–2
  • Б) – 2
  • В)2
  • Г) + 2
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако , то:
  • А)a = 3
  • Б)a = –2
  • В)a =
  • Г)a = –1
  • Д)a = 2 – 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако a = , то е вярно че:
  • А)a =
  • Б)a =
  • В)a = –
  • Г)a =
  • Д)a =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Изразът е равен на:
  • А)
  • Б)3
  • В)5
  • Г)8
  • Д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Ако x.y = –6 и x + y = 1, то изразът (x – y)2 е равен на:
  • А)–8
  • Б)12
  • В)20
  • Г)24
  • Д)25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Ако a = 3b + 1 и a.b = 30, то стойността на израза a2 + 9b2 е:
  • А)21
  • Б)81
  • В)121
  • Г)161
  • Д)181
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Ако = , то изразът A = е равен на:
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама