Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Стереометрия


Пирамида

Вижте:

ТеорияОсновни задачи


Тест – Софийски и Технически университет

 1. Основният ръб на правилна триъгълна пирамида е 5 cm, а височината ѝ е 2 cm. Околният ръб на пирамидата е с дължина:
  • А)3 cm
  • Б) cm
  • В) cm
  • Г)2 cm
  • Д) cm

  Зад. от изпит в ТУ, 7.04.2012 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Височината на правилна триъгълна пирамида е 4, а апотемата ѝ е равна на 8. Намерете лицето на околната ѝ повърхнина.
  • А)88
  • Б)188
  • В)288
  • Г)18
  • Д)38
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако всички ръбове на правилна триъгълна пирамида имат дължина 4 cm, то обемът на пирамидата е равен на:
  • А) cm3
  • Б)8 cm3
  • В) cm3
  • Г)10 cm3
  • Д)15 cm3

  Зад. от изпит в ТУ, 12.04.2014 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Дадена е правилна триъгълна пирамида с височина 2. Околните стени сключват с равнината на основата ъгъл 60°. Намерете обема на пирамидата.
  • А)20
  • Б)22
  • В)24
  • Г)26
  • Д)28
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. В правилна триъгълна пирамида двустенният ъгъл между основа и околна стена е 45°. Ако основният ръб е 6 cm, то обемът на пирамидата в cm3 е:
  • А)9
  • Б)3
  • В)18
  • Г)27
  • Д)6

  Зад. от изпит в ТУ, 27.04.2013 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. В правилна триъгълна пирамида ABCD с основа ABC височината DO е три пъти по - голяма от височината AM на основата ѝ (вж. чертежа). Тангенсът на ъгъла между околна стена и основата на пирамидата е:
  • А)2
  • Б)2
  • В)5
  • Г)9
  • Д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Намерете синуса на ъгъла между околен ръб на правилен тетраедър и околна стена, в която не лежи този ръб.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Около основата на правилна триъгълна пирамида е описана окръжност с радиус 2 cm. Околните ръбове сключват с основата равни ъгли с големина 60°. Обемът на пирамидата е равен на:
  • А) cm3
  • Б)2 cm3
  • В)3 cm3
  • Г)18 cm3
  • Д)6 cm3

  Зад. от изпит в ТУ, 26.04.2014 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Околните ръбове на триъгълна пирамида са равни на 1, 2 и 3 и са два по два взаимно перпендикулярни. Тогава обемът на пирамидата е:
  • А)6
  • Б)3
  • В)2
  • Г)1

  Зад. от изпит в УАСГ, 5.04.2015 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Дадена е правилна четириъгълна пирамида ABCDM с височина MO = 3 cm и основен ръб AB = cm. Околният ръб BM има дължина:
  • А)8 cm
  • Б)10 cm
  • В)6 cm
  • Г)4 cm
  • Д)3 cm

  Зад. от изпит в ТУ, 11.07.2007 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Дадена е правилна четириъгълна пирамида ABCDM с основен ръб AB = 8 и ACM = 60°. Лицето на околната повърхнина на пирамидата е:
  • А)24
  • Б)40
  • В)50
  • Г)64
  • Д)64
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. В правилна четириъгълна пирамида дължината на основния ръб е 2, а лицето на пълната ѝ повърхнина е 16. Намерете обема на пирамидата.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. В правилна четириъгълна пирамида височината към основата е 6 cm, а околен ръб сключва с основата ъгъл с големина 45°. Обемът на пирамидата е равен на:
  • А)103 cm3
  • Б)144 cm3
  • В)121 cm3
  • Г)120 cm3
  • Д)110 cm3
  • Зад. от изпит в ТУ, 6.04.2013 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Дадена е правилна четириъгълна пирамида с околен ръб и радиус на описаната около основата окръжност . Радиусът на описаната около пирамидата сфера е равен на:
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На фигурата е дадена правилна четириъгълна пирамида. Двустенният ъгъл при околния ръб CM е BED = 120°. Намерете околната повърхнина на пирамидата, ако SΔACM = 10.
  • А)10
  • Б)20
  • В)30
  • Г)40
  • Д)50
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Триъгълна пирамида ABCM има за основа правоъгълен триъгълник с катети AC = 4 и BC = 3. Намерете височината на пирамидата MO, ако всички двустенни ъгли при основата са равни на 60°.
  • А)
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Триъгълна пирамида ABCM има за основа правоъгълен ΔABC с остър ъгъл равен на 30°. Околните ръбове са равни, а височината MO на пирамидата е с дължина . Намерете обема на пирамидата, ако MAO = 45°.
  • А)
  • Б)1
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Основата на триъгълната пирамида ABCD е равностранен ΔABC със страна 6 cm. Градусната мярка на ъгъла между равнините (ABC) и (BCD) е 30°. Ако околният ръб DA е перпендикулярен на основата, то обемът на пирамидата е:
  • А) cm3
  • Б) cm3
  • В) cm3
  • Г)9 cm3
  • Д)27 cm3

  Зад. от изпит в ТУ, 16.04.2016 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Основата на пирамида е правоъгълен триъгълник, а всички околни ръбове образуват равни ъгли с основата. Тогава върхът на пирамидата се проектира в:
  • А)средата на хипотенузата на триъгълника;
  • Б)върха на правия ъгъл на триъгълника;
  • В)центъра на вписаната окръжност в триъгълника;
  • Г)ортоцентъра на триъгълника.

  Зад. от изпит в УАСГ, 26.04.2015 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Основата ABCD на четириъгълна пирамида ABCDF е квадрат със страна 3 cm. Околният ръб DF е перпендикулярен на основата, а най-големият ѝ околен ръб сключва с основата ъгъл 30°. Радиусът на описаната около пирамидата сфера е:
  • А) cm
  • Б)2 cm
  • В) cm
  • Г) cm
  • Д) cm

  Зад. от изпит в ТУ, 25.04.2015 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама