Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Системи. Редици и прогресии

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура<

 1. Наредените двойки числа (x; y), които са решения на системата , са разположени:
  • А)само в първи квадрант
  • Б)само в четвърти квадрант
  • В)във втори и в четвърти квадрант
  • Г)в първи и в трети квадрант
  • Д)в първи и в четвърти квадрант
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако (x, y) е решение на системата , то произведението x.y е равно на:
  • А)10
  • Б)15
  • В)20
  • Г)48
  • Д)64
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако (x, y) е решение на системата , то произведението x.y е равно на:
  • А)–3
  • Б)5
  • В)6
  • Г)8
  • Д)–6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако (x, y) е решение на системата , то частното е равно на:
  • А)
  • Б)2
  • В)
  • Г)–4
  • Д)–1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако (x, y) е решение на системата , то ( x+ y)2 е равно на:
  • А)25
  • Б)–5
  • В)5
  • Г)0
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако (x, y) е решение на системата и x ≠ y, то разликата (x – y) е равна на:
  • А)2
  • Б)1
  • В)–1
  • Г)3
  • Д)–3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Дадена е редица с общ член an = , n . Ако числото 28 : 2–8 е член на същата редица, то номерът му n е равен на:
  • А)2
  • Б)4
  • В)8
  • Г)16
  • Д)24
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако общият член на числова редица е an = (–1)n + 1(n + 1) – 3.(–1)n, то a13 е равен на:
  • А)–16
  • Б)–11
  • В)10
  • Г)17
  • Д)22
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Дадена е числова редица с формула за общия член an = –n2 + 8n, n . Най-големият от първите пет члена е с номер:
  • А)5
  • Б)4
  • В)3
  • Г)2
  • Д)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. числова редица и графикаФормулата на общия член an = an2 + bn + c на числовата редица, първите пет члена от която са изобразени графично на фигурата, е:
  • А)an = –n2 + 6n – 7
  • Б)an = n2 – 6n + 3
  • В)an = –n2 – 6n + 15
  • Г)an = –n2 – 6n + 29
  • Д)друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Броят на членовете на аритметичната прогресия: –1, log3 35, 11, ..., 491 е равен на:
  • А)83
  • Б)81
  • В)38
  • Г)103
  • Д)82
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. За аритметична прогресия с общ член an е известно, че a4 = – и a11 = 3. Разликата на прогресията е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. За аритметична прогресия с общ член an е известно, че a4 = 16 и a7 + a10 = 5. Разликата на прогресията е:
  • А)–3
  • Б)3
  • В)–2
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Ако четвъртият член на аритметична прогресия е 5, то сумата от първите седем члена на тази прогресия е:
  • А)30
  • Б)20
  • В)40
  • Г)15
  • Д)35
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. За растяща аритметична прогресия с общ член an е известно, че a1 + a2 + a3 = 0, a12 + a22 + a32 = 98. Разликата на прогресията е равна на:
  • А)3
  • Б)4
  • В)5
  • Г)6
  • Д)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако за аритметична прогресия a1, a2, a3, ... е известно, че a4 + a13 = 49, то сборът a1 + a6 + a11 + a16 е:
  • А)49
  • Б)98
  • В)147
  • Г)196
  • Д)240
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Броят на членовете на крайна геометрична прогресия a1, a2, ..., an, за която Sn = 160, a3 – a1 = 32 и a4 – a2 = 96, е равен на:
  • А)2
  • Б)3
  • В)4
  • Г)5
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. За геометричната прогресия a1, a2, ..., a6 е известно, че a3.a4 = –3. Произведението a1.a2.a3.a4.a5.a6 е равно на:
  • А)27
  • Б)9
  • В)–9
  • Г)–27
  • Д)81
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Ако редицата с общ член an е геометрична прогресия с частно q = 3, то стойността на израза е:
  • А)36
  • Б)6
  • В)9
  • Г)18
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Числата a, b и c са различни от нула и в посочения ред са последователни членове на геометрична прогресия. Числата a, 2b и 3c в посочения ред са последователни членове на аритметична прогресия. Ако частното q на геометричната прогресия не е цяло число, то q е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама