Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Тригонометрични преобразования

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест–Триг. уравненияТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура<

 1. Стойността на израза sin 2400 е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)±
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза е:
  • А)–1
  • Б)1
  • В)0
  • Г)
  • Д)недефиниран
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. За α = – стойността на израза sin 3α – cos 2α е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако α = , то стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако и sin α = , то стойността на cos α е:
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)–1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Изчислете sin 2α, ако sin α = 0,6 и 900 < α < 1800.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)±
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако cos α = и 0 < α < , то за a = tg е вярно, че:
  • А)a =
  • Б)a =
  • В)a =
  • Г)a =
  • Д)a =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако cos α = и α (0; π), то числото tg 2α е равно на:
  • А)– 5
  • Б)– 4
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Ако 3cos2 α = 2, то стойността на израза 2sin2 α – cos 2α е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ако cos 2α = – и < α < , то стойността на cos α е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Ако и ,то sin α е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Ако tg α = 3, то стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)–3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Ако tg α = , то за a = tg е вярно, че:
  • А)a =
  • Б)a = 1
  • В)a =
  • Г)a =
  • Д)a = 5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Стойността на израза е:
  • А)1
  • Б)0
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Стойността на израза е:
  • А)–2
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Стойността на израза cos 1050 – cos 1650 е:
  • А)–1
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Стойността на числения израз cotg 180 cotg 120 – (cotg 180 + cotg 120) е равна на:
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д);–1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)1
  • Г)0
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. На чертежа е построена единичната окръжност и права p, която се допира до окръжността в точка с ордината 1. Първото рамо на ъгъл α съвпада с положителната посока на абсцисната ос. Второто рамо на ъгъл α пресича правата p в точка M, както е показано на чертежа. За ъгъл α абсцисата на точка M е стойността на функцията:
  • А)синус
  • Б)косинус
  • В)тангенс
  • Г)котангенс
  • Д)не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Ако sin = ,то изразът tg . sin α е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама