Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Тригонометрични уравнения

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест–Триг. преобразованияТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура<

 1. Колко решения има уравнението sin x = в интервала (0; 3π)?
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Решенията на уравнението cos (2x + 1) = са:
  • А)x = – + kπ
  • Б)x = – + + 2kπ
  • В)x = – ± + 2kπ
  • Г)x = ± + 2kπ
  • Д)x = – ± + kπ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Решенията на уравнението са:
  • А)x = , x = +
  • Б)x = 2kπ
  • В)x = + 2kπ
  • Г)x = + 2kπ, x = 2kπ
  • Д)Други решения
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кои от числата , са решения на уравнението tg x = ?
  • А)Само и
  • Б)Само
  • В)Само и
  • Г)Само π
  • Д)Само
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Колко решения има уравнението cotg 2x = в интервала (–π; 0)?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Да се реши уравнението sin x + cos x = .
  • А)x = + 2kπ
  • Б)x = + 2kπ
  • В)x = 2kπ
  • Г)x = + kπ
  • Д)x = + kπ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се реши уравнението cos x + sin x = 1.
  • А)x = ± + 2kπ
  • Б)x = + kπ
  • В)x = ± + kπ
  • Г)x = 2kπ
  • Д)x = + 2kπ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Кои са решенията на уравнението 2cos x . cos 2x = cos x, ако ?
  • А)x =
  • Б)x = –
  • В)x = ± и x = ±
  • Г)x = и x =
  • Д)x = ±
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Да се реши уравнението sin 2x = cos x.
  • А)x =
  • Б)x = – + 2kπ
  • В)x = ± + 2kπ
  • Г)x = , x = + 2kπ
  • Д)x = – + (2k + 1)π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Колко са решенията на уравнението cos x – 2sin2 = 0 в интервала ?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Да се реши уравнението cos x + cos 3x = 0.
  • А)x = ± + 2kπ
  • Б)x = ± + 2kπ
  • В)x = ± + 2kπ
  • Г)x = ± + 2kπ и x = ± + 2kπ
  • Д)Уравнението няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Да се реши уравнението 2cos2 x – 7cos x + 3 = 0.
  • А)x = + kπ
  • Б)x = ± + 2kπ
  • В)x = ± + 2kπ
  • Г)x = ± + 2kπ
  • Д)Уравнението няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Да се реши тригонометричното уравнение 4sin x + cos 2x = 3.
  • А)x = + 2kπ
  • Б)x = – + 2kπ
  • В)x = + kπ
  • Г)x = + 2kπ, x = – + (2k + 1)π
  • Д)x = 2kπ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Колко решения има уравнението 2sin2 x + cos x – 1 = 0 в интервала [–π; π]?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Да се реши уравнението cos 2x + cos x = 0.
  • А)x = kπ
  • Б)x = 2kπ
  • В)x = (2k + 1)π
  • Г)x = ± + 2kπ
  • Д)Друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама