Лого за уроци по математика

Кандидат-студенти и Матура


    Индивидуалното обучение по Математика е насочено към отделно разглеждане на материала по алгебра и геометрия. Разглеждат се тестове и теми (за Софийски университет и УАСГ) изтегляни в последните няколко години.

Заниманията по Физика се извършват по съответните програми.

Предлагаме ви:

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

И още.

    Независимо от това колко време ще се занимавате с преподавател от учебен център „СОЛЕМА”, препоръчваме да отделяте всеки ден не повече от 2 до 3 часа, за допълнителна работа. По ентусиазираните не стават от стола по 6, 8, дори 10 часа на ден (имал съм такива случаи). Не ви препоръчвам такава амбиция, защото това излишно претоварва интелектуалния ви потенциал. Но моля да бъда разбран правилно. Няма наука, до която да се стига по преки пътища. Успехът не е следствие на ентусиазъм и вдъхновение, а на много труд, последователна и упорита работа.

    Във връзка с това, в посочената по-долу програми, за всяка тема е отбелязано и времето за нейното усвояване (разбира се, то е препоръчително).


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама