Лого за уроци по математика

Кандидат-студенти и Матура

Вие сте тук:   Кандидат-студенти и Матура 


    Индивидуалното обучение по Математика е насочено към отделно разглеждане на материала по алгебра и геометрия. Разглеждат се тестове и теми (за Софийски университет и УАСГ) изтегляни в последните няколко години.

Заниманията по Физика се извършват по съответните програми.

Предлагаме ви:

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

И още.

    Независимо от това колко време ще се занимавате с преподавател от учебен център „СОЛЕМА”, препоръчваме да отделяте всеки ден не повече от 2 до 3 часа, за допълнителна работа. По ентусиазираните не стават от стола по 6, 8, дори 10 часа на ден (имал съм такива случаи). Не ви препоръчвам такава амбиция, защото това излишно претоварва интелектуалния ви потенциал. Но моля да бъда разбран правилно. Няма наука, до която да се стига по преки пътища. Успехът не е следствие на ентусиазъм и вдъхновение, а на много труд, последователна и упорита работа.

    Във връзка с това, в посочената по-долу програма, за всяка тема е отбелязано и времето за нейното усвояване (разбира се, то е препоръчително).

Програма по Алгебра?

Програмата включва следните 12 теми:


 1. Квадратни уравнения и неравенства. Биквадратни уравнения – време за подготовка 1 седмица
 2. Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос – време за подготовка 2 седмици.
 3. Модулни уравнения и неравенства. Ирационални уравнения и неравенства – време за подготовка 1 седмица.
 4. Показателни уравнения и неравенства – време за подготовка 1 седмица.
 5. Логаритмични уравнения и неравенства – време за подготовка 3 седмици.
 6. Тригонометрични преобразования – време за подготовка 1 седмица.
 7. Тригонометрични уравнения и неравенства – време за подготовка 2 седмици.
 8. Системи уравнения – време за подготовка 2 седмици.
 9. Редове. Прогресии – време за подготовка 1 седмица.
 10. Комбинаторика. Статистика – време за подготовка 1 седмица
 11. Изследване на функции – време за подготовка 2 седмици.
 12. Абсолютен екстремум – време за подготовка 3 седмици.

Програма по Геометрия и Стереометрия

Програмата по геометрия и стереометрия включва 16 теми. Първите 10 теми съдържат учебния материал по планиметрия, а останалите теми са по стереометрия:


 1. Средна отсечка в триъгълник и трапец. Окръжност описана около триъгълник – време за подготовка 1 седмица.
 2. Взаимно положение на две окръжности. Окръжност вписана в триъгълник. Четириъгълник, описан и вписан в окръжност – време за подготовка 1 седмица.
 3. Теорема на Талес. Подобни триъгълници – време за подготовка 1 седмица.
 4. Ъглополовящи и медиани в триъгълник. Медицентър и ортоцентър в триъгълник – време за подготовка 1 седмица.
 5. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник и окръжност – време за подготовка 2 седмица.
 6. Приложение на тригонометрията в планиметрията – време за подготовка 1 седмица.
 7. Основни теореми на тригонометрията – време за подготовка 1 седмица
 8. Лице на триъгълник – време за подготовка 1 седмица.
 9. Лице на четириъгълник – време за подготовка 1 седмица.
 10. Лице на кръг и част от кръг – време за подготовка 1 седмица.
 11. Пирамида – време за подготовка 1 седмица.
 12. Призма и паралелепипед – време за подготовка 1 седмица.
 13. Проекции.Пресечена пирамида – време за подготовка 2 седмици.
 14. Обем на: правоъгълен паралелепипед, пирамида, пресечена пирамида – време за подготовка 3 седмици.
 15. Кръгов цилиндър и конус. Сфера и кълбо – време за подготовка 2 седмици.
 16. Общи задачи по планиметрия и стереометрия – време за подготовка 2 седмици.

© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание