Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 10 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2023 година


  Отговорите на задачите от 1. до 15. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Броят на целите числа x, които изпълняват условията – ≤ x ≤ π, е:
  • А)2
  • Б)3
  • В)4
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза е:
  • А)5
  • Б)6
  • В)8
  • Г)14
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако единият корен на уравнението x2 + bx – 100 = 0 е равен на 1, то коефициентът b е равен на:
  • А)– 100
  • Б)– 99
  • В)99
  • Г)100
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако x1 и x2 са корените на уравнението 2x2 – 3x – 4 = 0, то стойността на израза (x1.x2)2 – (x1 + x2) е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решенията на неравенството са:
  • А)x (– ∞; – 4) [– 1; 4]
  • Б)x (– 4; – 1] [4; + ∞)
  • В)x [– 1; 4]
  • Г)x (– ∞; – 4] [– 1; 4]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Най-голямата стойност на функцията f (x) = – x2 + 2x – 1 е:
  • А)– 1
  • Б)1
  • В)2
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)– 1
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Числата x – 2, x и x + 6 взети в този ред, са последователни членове на геометрична прогресия при стойност на x равна на:
  • А)– 3
  • Б)2
  • В)3
  • Г)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. На чертежа през точка А, външна за окръжност k, са построени допирателната AD и секущата AC, която пресича окръжността в точка B. Ако AB = 2 cm и BC = 6 cm, дължината на AD е:
  • А)3 cm
  • Б)2 cm
  • В)4 cm
  • Г)3 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Даден е ΔABC със страни AB = 4 cm, AC = 2 cm и BAC = 120°. Дължината на страната BC е:
  • А)2 cm
  • Б)2 cm
  • В)3 cm
  • Г)2 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. В правоъгълния ΔABC петàта на височината към хипотенузата я дели на отсечки с дължини 4 cm и 1 cm.
  • А)4 cm2
  • Б)5 cm2
  • В)6 cm2
  • Г)8 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Детска пързалка с височина 3 m е укрепена с вертикален стълб CT, както е показано на чертежа. Ако AT : TH = 3 : 2, височината на стълба CT е:
  • А)1,2 m
  • Б)1,5 m
  • В)1,6 m
  • Г)1,8 m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. В балкански шампионат по гимнастика участват 20 спортисти от три държави: 8 от Румъния, 7 от Гърция и останалите са от България. Редът на представянето им се определя с жребий. Вероятността български гимнастик да стартира първи, е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. В една фирма работят 7 работници със заплати по 1250 лв., 2 специалисти – със заплати по 1820 лв. и един ръководител – със заплата 2360 лв. Средната заплата във фирмата е:
  • А)1 250 лв.
  • Б)1 475 лв.
  • В)1 810 лв.
  • Г)1 820 лв.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Прав кръгов конус има височина 12 cm и образуваща 13 cm. Обемът на конуса е:
  • А)300π cm3
  • Б)120π cm3
  • В)100π cm3
  • Г)40π cm3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Условията на задачи 16., 17. и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама