Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас


I. Произволен четириъгълник

TСВ – Сумата от ъглите на четириъгълника е равна на 360°.

II. Успоредник

O – Четириъгълник, на които срещуположните страни са успоредни, т.е.

На чертежа, ако AB || CD и AD || BC ABCD – успоредник.

TП1 – Четириъгълник, на който срещуположните страни са равни, е успоредник, т.е.

На чертежа, ако AB = CD и AD = BC ABCD – успоредник.

TП2 – Четириъгълник, на който една двойка срещуположните страни са успоредни и равни, е успоредник, т.е.

На чертежа, ако AB || CD и AB = CD (или AD || BC и AD = BC) ABCD – успоредник.

TП3 – Четириъгълник, на който диагоналите взаимно се разполовяват, е успоредник, т.е.

На чертежа, ако AO = CO и BO = DO ABCD – успоредник.

TП4 – Четириъгълник, на който срещуположните ъгли са два по два равни, е успоредник, т.е.

На чертежа, ако A = C и B = D ABCD – успоредник.

TСВ1 В успоредник двойките срещуположни страни са равни, т.е.

На чертежа, ако ABCD – успоредник AB = CD и AD = BC.

TСВ2 – В успоредник диагоналите взаимно се разполовяват, т.е.

На чертежа, ако ABCD – успоредник AO = CO и BO = DO.

TСВ3 – В успоредник срещуположните ъгли са равни, т.е.

На чертежа, ако ABCD – успоредник A = C и B = D.

TСВ4 – В успоредник сборът на прилежащите на коя да е страна ъгли е 180°.

На чертежа, ако ABCD – успоредник A + D = 180°.

PABCD = 2a + 2b.

SABCD = a.ha = b.hb.

Бележки:
Начини за доказателство, че един четириъгълник е успоредник:
 1. Четириъгълник, на които срещуположните страни са успоредни, т.е. AB || CD и AD || BC.
 2. Четириъгълник, на който срещуположните страни са равни, т.е. AB = CD и AD = BC.
 3. Четириъгълник, на който една двойка срещуположните страни са успоредни и равни, т.е. AB || CD и AB = CD (или AD || BC и AD = BC).
 4. Четириъгълник, на който диагоналите взаимно се разполовяват, т.е. AO = CO и BO = DO.
 5. Четириъгълник, на който срещуположните ъгли са два по два равни, т.е. A = C и B = D.

III. Правоъгълник

O – Успоредник с прав ъгъл.

TП1 – Успоредник с равни диагонали е правоъгълник, т.е.

На чертежа, ако ABCD – успоредник и AC = BD ABCD – правоъгълник.

TП2 – Четириъгълник с три прави ъгъла е правоъгълник, т.е.

На чертежа, ако A = B = C = 90° ABCD – правоъгълник.

TСВ – В правоъгълника диагоналите са равни, т.е.

На чертежа, ако ABCD – правоъгълник AC = BD.

PABCD = 2a + 2b.

SABCD = a.b.

Бележки:
 • Правоъгълникът притежава всички свойства на успоредника.
 • Начини за доказване, че един четириъгълник е правоъгълник:
  1. Четириъгълник с три прави ъгъла, т.е. A = B = C.
  2. Успоредник с прав ъгъл, т.е. ABCD – успоредник и A = 90°.
  3. Успоредник с равни диагонали, т.е. ABCD – успоредник и AC = BD.
 • Диагоналите разделят правоъгълника на четири равнобедрени триъгълника, т.е. ΔABO, ΔBOC, ΔCOD и ΔAOD са равнобедрени.

IV. Ромб

O – Успоредник с равни съседни страни.

На чертежа, ако ABCD – успоредник и AB = AD ABCD – ромб.

TП1 – Успоредник, на който диагоналите са взаимно перпендикулярни, е ромб, т.е.

На чертежа, ако ABCD – успоредник и AC BD ABCD – ромб.

TП2 – Четириъгълник, на който всички страни са равни, е ромб, т.е.

На чертежа, ако AB = BC = CD = AD ABCD – ромб.

TСВ1 – Диагоналите на ромба са взаимно перпендикулярни, т.е.

На чертежа, ако ABCD – ромб AC BD.

TСВ2 – Диагоналите на ромба са ъглополовящи на ъглите му, т.е.

На чертежа, ако ABCD – ромб BAC = CAD и ABD = DBC.

PABCD = 4a.

SABCD = a.ha = AC.BD.

Бележки:
 • Ромбът притежава всички свойства на успоредника.
 • Начини за доказване, че един четириъгълник е ромб:
  1. Четириъгълник с четири равни страни, т.е. AB = BC = CD = AD.
  2. Успоредник с перпендикулярни диагонали, т.е. ABCD – успоредник и AC BD.
  3. Успоредник, при който диагонал е ъглополовяща на един от ъглите му, т.е. ABCD – успоредник и AC – ъглополовяща на A.

V. Квадрат

О1 – Правоъгълник с равни съседни страни се нарича квадрат, т.е.

На чертежа, ако ABCD – правоъгълник и AB = BC ABCD – квадрат.

О2 – Ромб с прав ъгъл се нарича квадрат, т.е.

На чертежа, ако ABCD – ромб и A = 90° ABCD – квадрат.

Квадратът притежава всички свойства на успоредника, ромба и правоъгълника, т.е.
 1. има равни страни;
 2. има равни ъгли (равни на 90°);
 3. има равни диагонали, които са перпендикулярни;
 4. диагоналите взаимно се разполовяват;
 5. диагоналите са ъглополовящи на ъглите на квадрата – образуват със страните ъгли по 45°.

PABCD = 4a.

SABCD = a2 = AC2.

Бележки:
 • Квадратът притежава всички свойства на успоредника, ромба и правоъгълника.
 • Начини за доказване, че един четириъгълник е квадрат:
  1. Правоъгълник с равни съседни страни, т.е. ABCD – правоъгълник и AB = AD.
  2. Ромб с прав ъгъл, т.е. ABCD – ромб и A = 90°.

VI. Основни задачи

Зад. №1:
Ако страните на успоредник ABCD са AB = a и BC = b ( a > b), да се докаже, че ъглополовящите на ъглите на успоредника се пресичат във върховете на правоъгълник и да се намери диагонала на този правоъгълник.
Решение:
 • Нека ъглополовящите на ъглите на успоредника се пресичат в точките M, N, P и Q, и BAM = DAM = α1, ADM = MDC = β1, тогава от ABCD – успоредник получаваме:
  BAD + ADC = 180° 1 + 2β1, = 180° α1 + β1, = 90°.
 • Прилагаме Теорема за сбор на вътрешни ъгли в ΔAMD:
  AMD + ADM + DAM = 180° AMD + β1 + α1 = 180° AMD = 90°, тогава NMQ = AMD = 90° (като връхни ъгли).
 • По подобен начин доказваме, че NPQ = 90°.
 • СК – ъглополовяща на C KCB = KCD = α1, но (AB || CD) ∩ CK BKC = KCD = α1 (като кръстни ъгли); DL – ъглополовяща на D ADL = LDC = β1, но (AB||CD) ∩ DL ALD = LDC = β1 (като кръстни ъгли).
 • От ΔKNL NKL + KLN + KNL = 180° KNL = 90°, тогава MNP = KNL = 90°.
 • За четириъгълника MNPQ имаме: NMQ=90°, NPQ = 90°, MNP = 90° MNPQ – правоъгълник.
 • За да намерим МР (диагонала на правоъгълника MNPQ) трябва да докажем, че AKPM успоредник:
  • по-горе доказахме, че BKC = KCD = BAM = MAD = α1, но CKB и MAB са съответни ъгли на правите AM и КР AM || KP.
  • От BKC = KCB = KCD ΔKBC – равнобедрен, т.е. KB = BC = b, тогава AD = BK.
  • ΔAMD ≅ ΔKPB (II признак, защото: 1) AD = BK – по д-во, 2) PKB = MAD = α1 – по д-во, 3) AMD = KPB = 90° – по д-во) AM = KP.
  • AKPM – успоредник, защото: 1) AM = KP – по д-во, 2) AM || KP – по д-во, тогава MP = AK = AB – BK = a – b, т.е. MP = a – b.
 • И така доказахме, че MNPQ – правоъгълник и MP = a – b.
Зад. №2:
За успоредник с остър ъгъл α докажете, че:
а) ъгълът между височините построени през връх на тъпия му ъгъл, е равен на α;
б) ъгълът между височините построени през връх на острия му ъгъл, е равен на 180°–α.
Решение:
височини в успоредник

Решена Зад.№12

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама