Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за 10 клас


Програма за Самоподготовка по Математика за 10 клас

 • Всяка тема обхваща минимален теоретичен материал, включен в конспектите за съответните изпити, който е записан на достъпен и разбираем език.
 • Има решени основни типове задачи.
 • За всеки ученик от 10 клас обучаващ се индивидуално, се изготвя специална програма, в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

Програма по Алгебра:

1
Видове числа. Квадратен корен

В този урок ще научите за:

 • видовете числа с дадени примери за тях;
 • корен квадратен и се описват различни действия с корени.
Виж детайли
2
Уравнения. Формули на Виет

В този урок ще научите за:

 • различните начини за решаване на: линейно уравнение, квадратно уравнение, биквадратно уравнение и уравнение от по-висока степен;
 • формулите на Виет.
Виж детайли
3
Функции. Квадратни неравенства

В този урок ще научите за:

 • свойствата на линейна и квадратна функция;
 • различните начини за решаване на квадратно неравенство и неравенство от по-висока степен.
Виж детайли
4
Системи уравнения. Дробни уравнения и неравенства

В този урок ще научите за:

 • свойствата на рационалните дроби и математическите действия с тях;
 • начините за решаване на системи уравнения с две неизвестни.
Виж детайли
5
Системи линейни неравенства. Модулни уравнения и неравенства. Ирационални уравнения

В този урок ще научите за:

 • начините за решаване на системи линейни неравенства с едно неизвестно;
 • модулни уравнения и неравенства;
 • ирационални уравнения.
Виж детайли
6
Редици. Прогресии. Лихва

В този урок ще научите за:

 • различните начини за задаване на редици;
 • видове задачи от аритметична и геометрична прогресия;
 • разликата между проста и сложна лихва.
Виж детайли
7
Тригонометрия

В този урок ще научите за:

 • свойствата на различните тригонометрични функции;
 • множество формули с видовете тригонометрични функции и как да ги прилагаме при решаването на задачи.
Виж детайли
8
Комбинаторика и вероятности. Статистика и обработка на данни

В този урок ще научите за:

 • пермутации, вариации, комбинации и вероятности;
 • основните статистически понятия: средна стойност, мода и медиана;
 • основните статистически понятия: средна стойност, мода и медиана;
Виж детайли

Програма по Геометрия:

1
Окръжност. Ъгли свързани с окръжност

В този урок ще научите за:

 • взаимното положение на права и окръжност и взаимно положение на две окръжности;
 • видовете ъгли свързани с окръжност и са решени основни задачи с тях;
 • допирателна до окръжност и разглеждаме колко общи допирателни имат две окръжности в зависимост от взаимното им положение.
Виж детайли
2
Триъгълници

В този урок ще научите за:

 • теорема на Талес и подобни триъгълници;
 • правоъгълен триъгълник;
 • средни отсечки, медиани, ъглополовящи, височини и симетрали в триъгълник;
 • описана окръжност около триъгълник и вписана окръжност в триъгълник;
 • синусова и косинусова теорема;
 • лице на триъгълник.
Виж детайли
3
Четириъгълници

В този урок ще научите за:

 • описана окръжност около четириъгълник и вписана окръжност в четириъгълник;
 • успоредник и видовете успоредници;
 • трапец.
Виж детайли

Програма по Стереометрия:

1
Прави и равнини

В този урок ще научите за:

 • взаимните положения между прави и равнини;
 • проектиране и разстояния в пространството;
 • ъгли в пространството.
Виж детайли
2
Ръбести тела (Многостени)

В този урок ще научите за:

 • призма;
 • пирамида.
Виж детайли
3
Валчести (Ротационни) тела. Сфера и кълбо

В този урок ще научите за:

 • прав кръгов цилиндър;
 • прав кръгов конус;
 • сфера и кълбо.
Виж детайли

Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама