Лого за уроци по математика

самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за 10 клас

Вие сте тук:   Съдържание 


Програма за самоподготовка по Математика за 10 клас

 • Всяка тема обхваща минимален теоретичен материал, включен в конспектите за съответните изпити, който е записан на достъпен и разбираем език.
 • Има решени основни типове задачи.
 • За всеки ученик от 10 клас обучаващ се индивидуално, се изготвя специална програма, в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

Програма по Алгебра

1
Видове числа. Квадратен корен

В този урок ще научите за:

 • видовете числа и даваме примери за тях;
 • корен квадратен и разглеждаме различни действия с корени.

  Виж детайли »

2
Уравнения. Формули на Виет

В този урок ще научите за:

 • различните начини за решаване на: линейно уравнение, квадратно уравнение, биквадратно уравнение и уравнение от по-висока степен;
 • формулите на Виет.

  Виж детайли »

3
Функции. Квадратни неравенства

В този урок ще научите за:

 • свойствата на линейна и квадратна функция;
 • различните начини за решаване на квадратно неравенство и неравенство от по-висока степен.

  Виж детайли »

4
Системи уравнения. Дробни уравнения и неравенства

В този урок ще научите за:

 • свойствата на рационалните дроби и математическите действия с тях;
 • начините за решаване на системи уравнения с две неизвестни.

  Виж детайли »

5
Системи линейни неравенства. Модулни уравнения и неравенства. Ирационални уравнения

В този урок ще научите за:

 • начините за решаване на системи линейни неравенства с едно неизвестно;
 • модулни уравнения и неравенства;
 • ирационални уравнения.

  Виж детайли »

6
Редици. Прогресии. Лихва

В този урок ще научите за:

 • различните начини за задаване на редици;
 • видове задачи от аритметична и геометрична прогресия;
 • разликата между проста и сложна лихва.

  Виж детайли »

7
Тригонометрия

В този урок ще научите за:

 • свойствата на различните тригонометрични функции;
 • множество формули с видовете тригонометрични функции и как да ги прилагаме при решаването на задачи.

  Виж детайли »

8
Комбинаторика и вероятности. Статистика и обработка на данни

В този урок ще научите за:

 • пермутации, вариации, комбинации и вероятности;
 • основните статистически понятия: средна стойност, мода и медиана;
 • основните статистически понятия: средна стойност, мода и медиана;

  Виж детайли »


Програма по Геометрия

1
Окръжност. Ъгли свързани с окръжност

В този урок ще научите за:

 • взаимното положение на права и окръжност и взаимно положение на две окръжности;
 • видовете ъгли свързани с окръжност и са решени основни задачи с тях;
 • допирателна до окръжност и разглеждаме колко общи допирателни имат две окръжности в зависимост от взаимното им положение.

  Виж детайли »

2
Триъгълници

В този урок ще научите за:

 • теорема на Талес и подобни триъгълници;
 • правоъгълен триъгълник;
 • средни отсечки, медиани, ъглополовящи, височини и симетрали в триъгълник;
 • описана окръжност около триъгълник и вписана окръжност в триъгълник;
 • синусова и косинусова теорема;
 • лице на триъгълник.

  Виж детайли »

3
Четириъгълници

В този урок ще научите за:

 • описана окръжност около четириъгълник и вписана окръжност в четириъгълник;
 • успоредник и видовете успоредници;
 • трапец.

  Виж детайли »

Програма по Стереометрия

1
Прави и равнини

В този урок ще научите за:

 • взаимните положения между прави и равнини;
 • проектиране и разстояния в пространството;
 • ъгли в пространството.

  Виж детайли »

2
Ръбести тела(Многостени)

В този урок ще научите за:

 • призма;
 • пирамида.

  Виж детайли »

3
Валчести (Ротационни) тела. Сфера и кълбо

В този урок ще научите за:

 • прав кръгов цилиндър;
 • прав кръгов конус;
 • сфера и кълбо.

  Виж детайли »


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание