Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
кандидат-студенти и матура


Програма за Самоподготовка по Математика за Матура, Софийски университет, Технически университет и УНСС

Програмата обхваща теми от ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА.
Към всяка тема има всичко необходимо:

  • теория;
  • решени основни типове задачи;
  • тестове, които са съобразени с трудността на задачите от изпитите в Софийски университет, Технически университет и Матура;
  • тестове, които са съобразени с изискванията в УНСС.

Учебен център „Солема” разработи тези програми поради следните причини:

  • Голяма част от нашите ученици са ни разказвали, че изпитват страх от математиката защото знанията им са хаотични и разхвърлени. Тази програма е за тях. За учениците от 7 до 12 клас. Постарахме се да систематизираме необходимата теория (поднесена в сбит и компактен вид, без излишни доказателства, но и без големи компромиси по отношение на ”научната” част), решихме някои основни типове задачи и оставихме оригинални задачи за самостоятелна работа.
  • Написахме тази програма, за да ви убедим, че математиката не е един неуютен и неразбираем свят, а наука която се подчинява на логиката.
  • Написахме тази програма, за да ви дадем система от знания, които да бъдат инструмент за достигането на един мечтан от вас свят.
  • Написахме тази програма, за да помогнем на явяващите се на матура по математика, кандидат-студенти полагащи изпит по математика. Затова всяка тема в програмите завършва с решен тест.
  • Живеем във време на съревнование и борба за реализация. Всеки от вас има цел към която се стреми. Щом четете този материал значи в основата на тази цел стой математиката. Затова създадохме тази програма, за да ви дадем възможност по-лесно да постигнете тази цел.

Програма по Алгебра:

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1
Линейна функция. Линейни уравнения и неравенства

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за УНСС

2
Квадратни уравнения. Квадратна функция. Биквадратни уравнения

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

Тест - квадратна функция

3
Квадратни неравенства.

Време за подготовка - 1 седмица

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

4
Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос

Време за подготовка - 2 седмици.

Теория

Задачи

Тест за УНСС

5
Модулни уравнения и неравенства

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

6
Ирационални уравнения и неравенства

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

УНСС – уравнения

УНСС – неравенства

7
Показателни уравнения и неравенства

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

8
Логаритмични уравнения и неравенства

Време за подготовка - 3 седмици.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

Тест върху логаритъм

9
Тригонометрични функции. Тригонометрични преобразования

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест–Триг. преобразования

Тест за УНСС

10
Тригонометрични уравнения и неравенства

Време за подготовка - 2 седмици.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

11
Системи. Редици и прогресии

Време за подготовка - 2 седмици.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

12
Лихва. Комбинаторика. Статистика

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

13
Действия с рационални и ирационални числа. Сравняване на числа

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

14
Функции. Дефиниционно множество. Граници и производна на функция

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

УНСС – ДМ

15
Най-голяма и най-малка стойност на функция

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС


ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

16
Полиноми на една променлива

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

17
Приложение на математическия анализ

Време за подготовка - 2 седмица.

Теория

Задачи

18
Вероятности и анализ на данни

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Към Тема № 1

Програма по Геометрия:

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1
Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Ъглополовящи. Медиани. Височини и симетрали

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

2
Правоъгълен триъгълник

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

3
Намиране на елементи на триъгълник

Време за подготовка - 2 седмици.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

4
Лице на триъгълник

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

5
Четириъгълници

Време за подготовка - 3 седмици.

Теория

Задачи

Тест за ТУ и Матура

Тест за УНСС

6
Окръжност и ъгли, свързани с окръжността

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория


ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

7
Вектори

Време за подготовка - 2 седмици.

Теория

Задачи

8
Аналитична геометрия – Права в равнината

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

9
Аналитична геометрия – Нормални уравнения на криви от втора степен

Време за подготовка - 1 седмици.

Теория

Задачи

Към Тема № 1

Програма по Стереометрия:

1
Прави и равнини

Време за подготовка - 2 седмици.

Бележка:
Теорията и задачите може да прочетете от секцията за 10 клас.

Теория от 10 клас

Задачи от 10 клас

Тест

2
Призма

Време за подготовка - 2 седмици.

Теория

Задачи

Тест

3
Пирамида

Време за подготовка - 2 седмици.

Теория

Задачи

Тест

4
Кръгов цилиндър

Време за подготовка - 2 седмици.

Теория

Задачи

Тест

5
Кръгов конус

Време за подготовка - 2 седмици.

Теория

Задачи

Тест

6
Сфера и кълбо

Време за подготовка - 1 седмица.

Теория

Задачи

Към Тема № 2

Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама