Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Показателни уравнения и неравенства – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. В кой от посочените интервали се намира х, ако = 25?
  • А)(–7, –6)
  • Б)(–5, –4)
  • В)(–4, –3)
  • Г)(0, 1)
  • Д)(3, 4)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Колко са решенията на уравнението = –81?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Корен на уравнението 5x + 1 + 3.5x – 1 – 6.5x + 10 = 0 е числото:
  • А)0
  • Б)2
  • В)–1
  • Г)–2
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Най-голямото цяло число х, за което 4x – 10.2x + 16 = 0, е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решенията на уравнението 2x + 2 – 22 – x = 15 са:
  • А) и 4
  • Б) и 2
  • В)2
  • Г)
  • Д)–2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Най-голямото цяло число решение на неравенството е:
  • А)–4
  • Б)–1
  • В)0
  • Г)1
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Кое от неравенствата има решение за всяко х?

  1) 7x – 10 > 0;    2) 5x + 5 ≥ 0;    3) – 2 – 2x < 0.

  • А)Само 1
  • Б)Само 2
  • В)1 и 2
  • Г)1 и 3
  • Д)2 и 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Решенията на неравенството 5.2x + 2x + 2 ≤ x2.2x са:
  • А)x (–∞; –3] [3; +∞)
  • Б)x [3; +∞)
  • В)x [–3; 3]
  • Г)x = ±3
  • Д)x [9; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Най-голямото цяло число решение на неравенството 272x – 3.27x ≤ 0 е:
  • А)–2
  • Б)–1
  • В)0
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Кое от числата е решение на неравенството 3.52x – 1 – 2.5x – 1 ≥ 0,2?
  • А)–3
  • Б)–1
  • В)0
  • Г)–5
  • Д)–7
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Ако 5x = , то е равно на:
  • А)1
  • Б)–1
  • В)–3
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. За кои стойности на x е изпълнено 7x (0; 1)?
  • А)x
  • Б)x (1; 7)
  • В)x (–∞; 0)
  • Г)x (0; +∞)
  • Д)x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Решението на уравнението .0,1 = 1000 е:
  • А)–8
  • Б)8
  • В)–2
  • Г)2
  • Д)–4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Броят на решенията на уравнението е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решенията на уравнението 32x + 1 + 11.3x – 4 = 0 са:
  • А) и –4
  • Б)
  • В)–1
  • Г)0 и 1
  • Д)–1 и
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решенията на уравнението 52x + 1 + 22x + 1 = 7.10x са:
  • А)–1 и 3
  • Б)Само –1
  • В)Само 3
  • Г)1 и 0
  • Д)–1 и 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Намерете произведението от целите числата k, за които .
  • А)0
  • Б)–1
  • В)–2
  • Г)13
  • Д)В решенията на неравенството няма цели числа
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Най-малкото естествено число решение на неравенството е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)12
  • Г)17
  • Д)40
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Решението на неравенството < 0 е:
  • А)(2; 3)
  • Б) (2; 3)
  • В) (3; +∞)
  • Г)
  • Д)(3; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Решението на неравенството f (g (x)) < g (f (x)), където f (x) = 2x – 1, g (x) = 2x + 1 е:
  • А)(–∞; 0)
  • Б)(0; +∞)
  • В)(–∞; –1)
  • Г)(1; +∞)
  • Д)(–∞ 0) (1; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама