Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Показателни уравнения и неравенства

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. За кои стойности на x е изпълнено 2x (0; 1)?
  • А)x
  • Б)x
  • В)x (0; +∞)
  • Г)x (–∞; 0)
  • Д)x (1; 2)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Решението на уравнението 8x = e числото:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Броят на решенията на уравнението е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Колко решения има уравнението ?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)4
  • Д)Безброй много
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Колко са решенията на уравнението = –81?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако 3x = 27y, то е равно на:
  • А)1
  • Б)–1
  • В)–3
  • Г)3
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Решението на уравнението 2x – 1.5x – 1 = 0,1.102x + 5 e:
  • А)–3
  • Б)3
  • В)–4
  • Г)–5
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Числото log2 3 е корен на уравнението:
  • А)2x = 3
  • Б)3x = 2
  • В)3x =
  • Г)2x =
  • Д)Нито едно от посочените
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Дадено е уравнението 3x – 3 = 6. Числото х се намира в интервала:
  • А)(–2, –1)
  • Б)(–1, 0)
  • В)(0, 1)
  • Г)(4, 5)
  • Д)(6, 7)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Колко са решенията на уравнението 3x + 3 – 3x = 52?
  • А)Безброй много
  • Б)0
  • В)1
  • Г)2
  • Д)Друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Произведението от корените на уравнението е равно на:
  • А)Уравнението няма решение
  • Б)Уравнението има решение за всяко х
  • В)0
  • Г)4
  • Д)–1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Решенията на уравнението 2x + 2 – 22 – x = 15 са:
  • А) и 4
  • Б) и 2
  • В)2
  • Г)
  • Д)–2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Решенията на неравенството 5 + 3x < 0 са:
  • А)x < 1
  • Б)x < 0
  • В)x < log3 (–5)
  • Г)x < –1
  • Д)Неравенството няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Ако x3,5 > x1,5, то:
  • А)x > 1
  • Б)0 < x < 1
  • В)–1 < x < 0
  • Г)x < –1
  • Д)x = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Неравенството е вярно, когато:
  • А)a < 0
  • Б)0 < a < 1
  • В)a = 1
  • Г)a > 1
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Най-малкото цяло положително число, което е решение на неравенството е числото:
  • А)3
  • Б)0
  • В)1
  • Г)–4
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Решенията на неравенството са:
  • А)x (–∞; 1]
  • Б)x
  • В)x
  • Г)x = 1
  • Д)x (–∞; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Кое от неравенствата има решение за всяко х?

  1) 7x – 10 > 0;    2) 5x + 5 ≥ 0;    3) – 2 – 2x < 0.

  • А)Само 1
  • Б)Само 2
  • В)1 и 2
  • Г)1 и 3
  • Д)2 и 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Ако стойността на израза A = НЕ е по-малка от 6, то:
  • А)x ≤ y
  • Б)x < y
  • В)x > y
  • Г)x ≥ y
  • Д)x = y
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Намерете числата k, за които е изпълнено неравенството .
  • А)(–∞; 0] [1; +∞)
  • Б)[0; +∞)
  • В)
  • Г)
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама