Лого за уроци по математика

Уроци по Математика


Уроците обхващат теми от ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА.
Към всяка тема има всичко необходимо:
 • теория;
 • решени основни типове задачи;
 • тестове, които са съобразени с трудността на задачите от изпитите в Софийски университет - Математика 1, Технически университет и Матура;
 • тестове, които са съобразени с изискванията в УНСС.

     Уроците по Алгебра и Геометрия са за кандидат-студенти и ученици явяващи се на матура по математика. Те обхващат теми от ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА, които са представени в конспекта.

Предлагаме ви:

самоподготовка

Самоподготовка


Учебен център „Солема” разработи Програма за Самоподготовка по Математика, която е достъпна онлайн.
Опитайте да се подготвите сами. Ако не успеете, обадете ни се на имейла. Ние ще ви помогнем.

Виж подробности
тестове по математика

Тестове


В учебен център „Солема” са разработени тестове по математика, за кандидатстване във всички университети, както и за явяване на матура по математика.
Може да разгледате съветите за решаване на тестове.


Освен това ви предлагаме всички тестовете от Националното външно оценяване (НВО) от 2008 г. до сега. Задачите са предложени с кратки упътвания и пълни решения.

Виж подробности

И още.

     Написахме тези уроци, за да ви дадем система от знания, които да бъдат инструмент за достигането на един мечтан от вас свят. За да не губите време в излишно търсене по учебници, сборници, интернет и др. места, систематизирахме всичко необходимо за подготовката ви по математика при явяване на матура или кандидатстване във висши учебни заведения.

Какво има във всеки урок?
 • Необходимия теоретичен материал.
 • Основни типове задачи с подробни решения.
 • Голям брои задачи за упражнения – Тези задачи са с трудност от училищно ниво до кандидат–студентско ниво. Това позволява използването им както от ученици подготвящи се за училище, така и от кандидатстуденти.
Кой може да ги използва?
 • Всички кандидат-студенти участващи в курсовете организирани от учебен център „СОЛЕМА”.
 • Като учебник при индивидуалната подготовка на кандидат-студентите.
 • Ученици подготвящи се за явяване на матура по Математика.
 • Всички ученици подготвящи се за училище.
 • Колегите учители, които искат да разнообразят часовете си по математика като активизират учебно-познавателната дейност на учениците чрез използването на Интернет в обучението по математика.
  Предлагаме ви:

  БЕЛЕЖКА: И двете презентации са направени в ГПЧЕ „Васил Карагьозов” – Ямбол.

Уроци за изтегляне

     Всички уроци са оформени като документи във формат .PDF. Желаещите могат да ги изтеглят от долната таблица:

Уроци по Алгебра Размер Изтегли
Квадратни уравнения и неравенства 241 KB Изтегли
Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос 262 KB Изтегли
Модулни и Ирационални уравнения и неравенства 253 KB Изтегли
Показателни уравнения и неравенства 222 KB Изтегли
Логаритмични уравнения и неравенства 237 KB Изтегли
Тригонометрични уравнения и неравенства 275 KB Изтегли
Системи уравнения. Аритметична и Геометрична прогресия 227 KB Изтегли
Комбинаторика и Статистика 180 KB Изтегли
Функции – Граници и производни 208 KB Изтегли
Приложение на производните 285 KB Изтегли
Цялата папка с уроци по Алгебра 2,2 MB Изтегли

 

Уроци по Геометрия Размер Изтегли
Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници 340 KB Изтегли
Правоъгълен триъгълник 270 KB Изтегли
Намиране на елементи на триъгълник 300 KB Изтегли
Лице на триъгълник 215 KB Изтегли
Четириъгълници 400 KB Изтегли
Цялата папка с уроци по Геометрия 1,4 MB Изтегли

© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама