Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Модулни уравнения и неравенства – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Решенията на уравнението |3 – 2x| – 5 = 0 са:
  • А)– 4 и 1
  • Б)– 1 и – 4
  • В)4 и 1
  • Г)– 1 и 4
  • Д)Няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Колко са решенията на уравнението –5 – ?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Решенията на уравнението – 3|x2 – 2x + 3| = 0 са:
  • А)0 и 2
  • Б)1 + и 1 –
  • В)– 1 и 3
  • Г)1 и – 3
  • Д)Няма решение.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на уравнението |2 – 3x| = |– 4x – 1| са:
  • А)
  • Б)x = – 3
  • В)x1 = 3, x2 = –
  • Г)x1 = , x2 = – 3
  • Д)x = 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Кое от числата е решение на уравнението |x2 – 5x + 6| = 10x – 5?
  • А)– 3
  • Б)2
  • В)
  • Г)
  • Д)Нито едно от посочените.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Броя на целите числа решения на неравенството |x2 – x – 3| < 9 е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)5
  • Г)6
  • Д)Безброй много
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Решенията на неравенството |x2 – x + 1| ≤ x са:
  • А)x Ø
  • Б)x (– ∞; + ∞)
  • В)x (– ∞; – 3) (5; + ∞)
  • Г)x (– 3; 5)
  • Д)x = 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Кое е най-малкото естествено число решение на неравенството |2x + 3| ≥ 5?
  • А)1
  • Б)3
  • В)5
  • Г)6
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Решенията на неравенството |2 – x2| ≤ 0 са:
  • А)x Ø
  • Б)x (– ∞; + ∞)
  • В)x = ±
  • Г)x [– ; ]
  • Д)x (– ∞; – ] [; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Решенията на неравенството – са:
  • А)x Ø
  • Б)x (– ∞; + ∞)
  • В)x = ± 3
  • Г)x [– 3; 3]
  • Д)x (– ∞; – 3] [3; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Колко са решенията на уравнението |– x2 – 4| = – 5x.
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Кое от числата е най-големия корен на уравнението |x2 – 2x – 3| = |2x – 5| + 1?
  • А)2 +
  • Б)1
  • В)– 3
  • Г)2 –
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Кое от числата е най-малкия корен на уравнението x2 – 3|x| – 4 = 0?
  • А)– 3
  • Б)
  • В)– 8 –
  • Г)– 4
  • Д)– 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Произведението от корените на уравнението |x – |2 – 2x|| = 5 е:
  • А)0
  • Б)– 7
  • В)
  • Г)
  • Д)Нито едно от посочените числа.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решенията на неравенството |1 – 2x| ≤ 3 са:
  • А)x ≤ 2
  • Б)0 ≤ x ≤ 5
  • В)x = 2
  • Г)– 1 ≤ x ≤ 2
  • Д)x ≥ – 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Броя на целите числа, които са решения на неравенството |5 – x2 – 4x| ≤ 0 са:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)7
  • Д)Неравенството няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Решенията на неравенството |6 – 3x2 – 7x| > 0 са:
  • А)x Ø
  • Б)x (– ∞; + ∞)
  • В)x1 = – 3, x2 =
  • Г)x (– ∞; –3]
  • Д)x ≠
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Решенията на неравенството ≥ 2 са:
  • А)x (1; + ∞)
  • Б)x
  • В)x
  • Г)x (–∞; 0] (1; +∞)
  • Д)x (1; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Кое от изброените твърдения е еквивалентно на 1 ≤ |x – 2| ≤ 4?
  • А)– 2 ≤ x ≤ 1 или 3 ≤ x ≤ 6
  • Б)3 ≤ x ≤ 6
  • В)– 2 ≤ x ≤ – 1 или 1 ≤ x ≤ 6
  • Г)– 6 ≤ x ≤ – 3 или – 2 ≤ x ≤ – 1
  • Д)– 3 ≤ x ≤ 6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Най-малкото цяло положително число, за което е изпълнено неравенството ≤ 0 е:
  • А)4
  • Б)3
  • В)2
  • Г)1
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама