Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Модулни уравнения и неравенства

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. Решенията на уравнението |6 – 2x| – 5 = 0 са:
  • А)–0,5 и 1
  • Б)–5,5 и 0,5
  • В)–0,5 и 5,5
  • Г)5,5 и 0,5
  • Д)Няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Колко решения има уравнението |5 – |2 – 2x|| = 5?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Решенията на уравнението |x2 + 2x – 15| = x + 5 са:
  • А)–5, –3, 2, 4
  • Б)–5, 2, 4
  • В)2, 4
  • Г)–2, 4, 5
  • Д)–5, 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Колко решения има уравнението |3x – 2| = |2 – 3x|?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)4
  • Д)Безброй много
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Най-голямото цяло число решение на уравнението |2x – 1| + 2x = 1 е:
  • А)
  • Б)0
  • В)10
  • Г)15
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Броят на различните корени на уравнението x2 + 2|x| = 0 е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Решенията на уравнението x2 + 3|x| – 4 = 0 са:
  • А)–1 и 1
  • Б)–2 и 2
  • В)–4 и 4
  • Г)–1, 1 и 2
  • Д)–4, –1 и 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Решенията на уравнението x + |x – 3| – 3 = 0 са:
  • А)x = 3
  • Б)x = –3
  • В)x (–∞; 3]
  • Г)x = –2
  • Д)x = 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Броя на целите числа решения на неравенството |x2 – 3| < 1 е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)Безброй много
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Решенията на неравенството |x2 – x + 1| ≤ x са:
  • А)x Ø
  • Б)x (–∞; +∞)
  • В)x (–∞; –3) (5; +∞)
  • Г)x (–3; 5)
  • Д)x = 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Колко решения има неравенството |2x – 3| ≤ 0?
  • А)Неравенството няма решение
  • Б)Безброй много
  • В)1
  • Г)2
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Броя на целите отрицателни числа решения на неравенството е:
  • А)Безброй много
  • Б)0
  • В)1
  • Г)5
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Решенията на неравенството |–2x2 – 5x| > 0 са:
  • А)x Ø
  • Б)x (–∞; +∞)
  • В)x1 = –2,5, x2 = 0
  • Г)x (–∞; –2,5) (0; +∞)
  • Д)x1 ≠ –2,5, x2 ≠ 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Да се намери броя на целите числа, които са решения на неравенството |x2 – 5x + 2| ≤ 4.
  • А)0
  • Б)2
  • В)4
  • Г)6
  • Д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Да се намери най-малкото цяло число, за което е изпълнено неравенството ≤ 0
  • А)0
  • Б)–2
  • В)–4
  • Г)1
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Най-голямото цяло решение на неравенството |5 – x| > 2|5 – x| – 3 е числото:
  • А)5
  • Б)4
  • В)8
  • Г)2
  • Д)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Да се намери броя на целите числа, които са решения на неравенството ≥ 1.
  • А)0
  • Б)1
  • В)4
  • Г)3
  • Д)Безброй много
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Да се реши неравенството ≥ 2.
  • А)x
  • Б)x [1; +∞)
  • В)x
  • Г)x
  • Д)x (–∞; 1]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Кое от изброените твърдения е еквивалентно на 1 ≤ |x – 2| ≤ 4?
  • А)–2 ≤ x ≤ 1 или 3 ≤ x ≤ 6
  • Б)3 ≤ x ≤ 6
  • В)–2 ≤ x ≤ –1 или 1 ≤ x ≤ 6
  • Г)–6 ≤ x ≤ –3 или –2 ≤ x ≤ –1
  • Д)–3 ≤ x ≤ 6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Ако a – b = 3 и |a| < 2, то b се намира в интервала:
  • А)(–∞; –5)
  • Б)(–5; –1)
  • В)(1; 5)
  • Г)[–5; –1]
  • Д)[–5; 1]
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама