Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Модулни уравнения и неравенства

ТеорияТест за ТУ и МатураТест за УНСС

Основни типове задачи за Матура и Технически университет

Зад. №1:
Да се намери стойността на израза A = |4 – 7| + |3 – 5|.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Премахнете модулите като сравните числата в подмодулните величини.
Например: Ако b > a, то |a – b| = b – a, ако a > b, то |a – b| = a – b.
Премахваме модулите: освобождаваме се от модул

Зад. №2:
Да се реши уравнението |4x – 6| = 6x – 8.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Решете неравенството по метода на подинтервалите.
метод на подинтервалите

Зад. №3:
Да се реши уравнението |x – 3| + |3x + 1| = 10.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Решете неравенството по метода на подинтервалите.
използваме метод на подинтервалите

Зад. №4:
За кои стойности на параметъра m уравнението 3(x + 2)2 – 2|x + 2| + m = 0 има:
а) две решения; б) три решения и да се намерят тези решения.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Преобразувайте даденото уравнение до квадратно чрез полагане и за различните подточки анализирайте неговите решения.
модулно уравнение чрез полагане

Зад. №5:
Да се реши неравенството |x2 – 2x – 3| – 2 > |2x – 1|.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
  1. Нулирайте подмодулните величини.
  2. Решете модулното неравенство за всеки от подинтервалите.
общо правило за решаване на модулни неравенства

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама