Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Геометрия


Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Ъглополовящи. Медиани. Височини и симетрали

ТеорияТест за ТУ и МатураТест за УНСС

Основни типове задачи за Матура и Технически университет

Зад. №1:
В триъгълника АВС точките М и N съответно от страните АВ и АС са такива, че MN||BC. Намерете:
а) AN : AC и AN : NC, ако AM : AB = 3 : 7;
б) NC, ако AM = 3 cm, AB = 9 cm и AN = 2 cm;
в) AN, ако AM : AB = 2 : 3 и AC = 15 cm;
г) AN, ако AM = 2 cm, NC = 8 cm и AN = MB.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
теорема на талес

Зад. №2:
Върху страните AB, BC и AC на ΔABC са избрани съответно точките L, M и N така, че LM||AC, MN || AB. Намерете страните на успоредника ALMN, ако периметърът му е 18 cm, AC = 8 cm, AB = 12 cm.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Съставете система от две уравнения с две неизвестни:
  1. Получете едното уравнение от дадения периметър на успоредника ALMN.
  2. Получете другото уравнение от подобието на ΔABC и ΔNMC.
подобни триъгълници и система

Зад. №3:
Нека т. М и т. N са среди съответно на страните АС и ВС на ΔABC. Да се намери лицето на ΔMNC, ако:
а) лицето на ΔABC е 80 cm2;
б) лицето на ΔABC е S.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
  1. Докажете, че ΔMNC ~ ΔABC
  2. Използвайте формула (4).
подобни триъгълници и средна отсечка

Зад. №4:
Даден е равнобедрен ΔABC (AB = AC) точка М е среда на ВС и АМ пресича описаната окръжност в т. N. Ако AM = 8 cm и MN = 1 cm намерете бедрото на триъгълника.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Докажете, че ΔABN ~ ΔAMC.
подобни триъгълници

Зад. №5:
От т. А, външна за окръжност k, са построени допирателна АВ и секуща AD (С е между А и D). Намерете:
а) CD, ако AB = 2 cm, AD = 4 cm;
б) AD, ако AC : CD = 4 : 5 и AB = 12 cm.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Докажете, че ΔADB ~ ΔABC.
подобни триъгълници и видове ъгли

Зад. №6:
Даден е ΔABC. Ъглополовящата на върха В пресича страната АС в точка L. Да се намери AL, LC и BL, ако:
а) АВ = 35 cm, AC = 36 cm, BC = 10 cm;
б) АВ = c, AC = b, BC = a (Формула 7).
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте свойства на ъглополовяща (Формули 5 и 6).
ъглополовяща в триъгълник

Зад. №7:
В равнобедрен ΔАBC (AC = BC) с периметър P = 14 радиусът на вписаната окръжност се отнася към височината от върха C, както 2 : 7. Да се намери дължината на основата AB.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
  • Използвайте това, че центърът на вписаната в равнобедрен триъгълник окръжност лежи на височината, медианата, ъглополовящата към основата.
  • Използвайте свойство на ъглополовяща.
равнобедрен триъгълник

Зад. №8:
Върху страните АВ, ВС на ΔABC с дадено лице S са избрани съответно точките N и M така, че AN : NB = BM : MC = 1 : 3. Точката Р е пресечна точка на СN с АM така, че CP : PN = 5 : 1.
а) Да се докаже, че SΔANC = S и SΔNBP = 3SΔANP.
б) Да се изрази лицето на ΔBMP чрез S.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
а) Използвайте това, че височината на ΔABC е височина в ΔANC и ΔNBC.
б) Търсеното лице го намерете от равенството SΔBMP = SΔNBC – (SΔNBP + SΔMCP) като: за намирането на SΔNBP използвайте това, че ΔNHP ~ ΔNDC и изразете SΔMCP чрез SΔBMP.
лице на триъгълник

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама