Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Геометрия


Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Ъглополовящи. Медиани. Височини и симетрали – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. За отсечките изобразени на фигурата е известно, че OA = 5, OC = 7, OE = 8. Да се намери BD, ако OF = 16 и m || n || q. са:
  • А)1
  • Б)2
  • В)4
  • Г)5
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Даден е ъгъл с връх О. Правите m и n пресичат едното рамо в точките A и B, а другото рамо в точките C и D считано от върха О. В кои от случаите правите m и n са успоредни:

  а) OA : OB = 2 : 5 и OC : CD = 2 : 3, б) OA : OB = 2 : 7 и OC : CD = 5 : 2, в) OA = 3OC и AB = 3CD.

  • А)Само а)
  • Б)Само б)
  • В)Само в)
  • Г)Само а) и б)
  • Д)Само а) и в)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Намерете по-големия от два съседни ъгъла, ако по-малкият от тях е 25% от по-големия.
  • А)100°
  • Б)125°
  • В)144°
  • Г)150°
  • Д)160°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. На фигурата са дадени радианните мерки на съответните ъгли. Намерете α и средното аритметично от мерките на петте ъгъла.
  • А) и
  • Б) и
  • В) и
  • Г) и
  • Д) и
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. На фигурата a || b, а правата l е ъглополовяща на ъгъл CBA. Намерете градусната мярка на ъгъл x.
  • А)121°
  • Б)122°
  • В)131°
  • Г)132°
  • Д)151°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. В равнобедрен ΔABC бедрото BC има дължина 12. През средата M на височината CH към основата е прекарана права, успоредна на това бедро, която пресича АС и АВ съответно в точките N и Р. Намерете дължината на отсечката NP.
  • А)6
  • Б)9
  • В)7,5
  • Г)10
  • Д)6,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Дължината на височината на ΔABC към страната AB е равна на 18. Колко е разстоянието от медицентъра на триъгълника до страната AB?
  • А)3
  • Б)4
  • В)6
  • Г)9
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. На фигурата правите AN и BM са ъглополовящи на A и B и се пресичат в точка L. Ако ALM = 70°, то ACB е:
  • А)20°
  • Б)90°
  • В)30°
  • Г)40°
  • Д)50°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Вътрешната ъглополовяща при върха C на ΔABC дели AB в отношение AL : LB = 3 : 4. Да се намери периметъра на триъгълника, ако AB = 7 и AC = 6.
  • А)8
  • Б)14
  • В)25
  • Г)17,5
  • Д)21
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Основата на равнобедрен триъгълник е 4, а медианата към бедрото е 5. Дължината на бедрото е:
  • А)6
  • Б)3
  • В)4
  • Г)2
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. На чертежа MN || AB и ME || AN. Освен това CE = 16 и AM : MC = 3 : 2. Дължините на отсечките BN и NE са:
  • А)64; 28
  • Б)60; 24
  • В)60; 20
  • Г)48; 24
  • Д)48; 16
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изобразеният на фигурата ъгъл y е един и половина пъти по-голям от ъгъла с мярка 2x. Градусната мярка на най-големия от изобразените ъгли е:
  • А)45°
  • Б)60°
  • В)80°
  • Г)132°
  • Д)148°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. През върха A на ΔABC е построена права m || AB. При означенията на чертежа е дадено, че α : β = 2 : 3 и γ = 40°. Да се намери градусната мярка на външния ъгъл α1 при върха A на триъгълника.
  • А)124°
  • Б)128°
  • В)130°
  • Г)132°
  • Д)148°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Даден е ΔABC на който страните са с различни дължини. Ъглополовящата на вътрешния ъгъл при върха A пресича BC в точката L. През точка L е построена права, която пресича страната AC в точката M. Кое от следните твърдения НЕ Е вярно?
  • А)Ако CML = CAB, то ML || AB.
  • Б)Ако MLC = ABC, то ML || AB.
  • В)Ако CML = 2LAB, то ML || AB.
  • Г)Ако CLM = 2LAM, то ML || AB.
  • Д)Ако BAL = MLA, то ML || AB.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. В окръжност с център O и радиус 32 е построена хорда AB. Да се намери дължината на хордата, ако разстоянието от точка B до допирателната към дадената окръжност в точката A е равно на 36.
  • А)42
  • Б)44
  • В)48
  • Г)50
  • Д)52
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Височината от върха С на ΔABC е равна на 3, а страната АВ е 6. На чертежа MN е диаметър на окръжност допираща се до AB и MN || AB. Дължината на тази окръжност е:
  • А)1
  • Б)1,5
  • В)2
  • Г)2,5
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В ΔABC страната AB = 40, височината към нея е CH (H е между A и B), разстоянието от медицентъра му M до CH е равно на 6. Дължините на отсечките, на които точката Н дели отсечката АВ са:
  • А)10 и 30
  • Б)11 и 29
  • В)12 и 28
  • Г)15 и 25
  • Д)16 и 24
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В остроъгълния ΔABC височините AH и BD се пресичат в точка O, така че AH + BD = 35, AO = 9 и BO = 12. Дължините на отсечките OH и OD са:
  • А)8 и 6
  • Б)7 и 7
  • В)18 и 17
  • Г)5 и 9
  • Д)4 и 10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В равнобедрен ΔABC (AC = BC) ъглополовящата AL и височината CD се пресичат в точка O. Ако и LB = 12 да се намери дължината на страната BC.
  • А)28
  • Б)16
  • В)8
  • Г)20
  • Д)30
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В ΔABC са дадени: BC = 4, AC = 8 и ъглополовящата CL = 2. Дължината на страната AB е:
  • А)4
  • Б)
  • В)6
  • Г)5
  • Д)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама