Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Геометрия


Четириъгълници – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. На чертежа диагоналът AC на вписания четириъгълник ABCD е перпендикулярен на диагонала BD и го разполовява. Ако BAD = 60°, то градусните мерки на ABC и BCD са:
  • А)60°, 90°
  • Б)90°, 90°
  • В)90°, 120°
  • Г)90°, 140°
  • Д)90°, 240°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Дължините на страните на успоредник са съответно 4 и 6, а косинусът на острия му ъгъл е равен на . Лицето на успоредника е:
  • А)6
  • Б)9
  • В)12
  • Г)24
  • Д)30
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. В ромб ABCD около ΔABD е описана окръжност с радиус . Да се намери лицето на ромба, ако големият му диагонал AC е с дължина 8.
  • А)24
  • Б)18
  • В)16
  • Г)20
  • Д)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Една от страните на правоъгълник се отнася към диагонала му, както 1 : 2, а другата му страна е с дължина 3. Лицето на правоъгълника е:
  • А)9
  • Б)9
  • В)27
  • Г)
  • Д)27
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Катетите на правоъгълен триъгълник са с дължини 1 и 2, а хипотенузата му е страна на квадрат. На колко е равно отношението на лицето на триъгълника към лицето на квадрата?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. На фигурата точката Р лежи върху страната AB на квадрата ABCD, така че разстоянията от P до диагоналите AC и BD са съответно 2 и 3. Лицето на квадрата е:
  • А)50
  • Б)40
  • В)62
  • Г)100
  • Д)80
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Квадратът ABCD, изобразен на фигурата, е с дължина 4. Точките P и N са среди съответно на AB и BC. Лицето на защтрихованата фигура е равно на
  • А)8
  • Б)2
  • В)10
  • Г)6
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Продълженията на бедрата AD и BC на трапеца ABCD се пресичат в точка P. Намерете дължината на PC, ако AD = 4, BC = 3 и PD = 6.
  • А)3
  • Б)3,5
  • В)4
  • Г)4,5
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Дължините на основите на равнобедрен трапец, описан около окръжност, са 12 и 2. Радиусът на вписаната окръжност е равен на:
  • А)6
  • Б)2
  • В)
  • Г)
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Периметърът на трапец описан около окръжност, е равен на 40. Колко е дължината на средната отсечка на трапеца?
  • А)15
  • Б)10
  • В)30
  • Г)25
  • Д)20
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Изобразеният на фигурата четириъгълник ABCD е успоредник с 1 ≠ 45°. Отсечките DH, CE и CP са височини на успоредника. Кое от следните твърдения НЕ Е вярно?
  • А)1 = 5 и 1 = 6
  • Б)1 = 2
  • В)3 = 4
  • Г)5 = 7
  • Д)1 + 8 = 180°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Четириъгълник ABCD с периметър 68 е описан около окръжност. Двете съседни страни са AD = 18 и CD = 24. Дължините на другите две страни са:
  • А)12 и 22
  • Б)10 и 16
  • В)14 и 20
  • Г)11 и 17
  • Д)13 и 19
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ромб има диагонали с дължини 8 и 6. Дължината на страната на ромба е:
  • А)4
  • Б)6
  • В)5
  • Г)7,5
  • Д)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Страната на ромб има дължина 10, а единият от ъглите му е 120°. Дължината на по-малкият диагонал е:
  • А)10
  • Б)15
  • В)20
  • Г)25
  • Д)не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Лицето на ромб е равно на 12, а дължината на единия му диагонал е 4. Дължината на страната на ромба е:
  • А)13
  • Б)3
  • В)5
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Да се намери защрихованата час на чертежа, ако ABCD е квадрат със страна 4.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В трапеца ABCD (AB || CD) точката O е пресечна точка на диагоналите AC и BD, като AO : OC = 3 : 2. Точките P и Q са среди на отсечките OA и OB. От чертежа намерете отношението AM:MD.
  • А)1 : 3
  • Б)1 : 4
  • В)3 : 7
  • Г)2 : 5
  • Д)2 : 7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Малката основа на равнобедрен трапец е равна на бедрото, а диагоналът на трапеца е перпендикулярен на бедрото. Ъглите на трапеца са:
  • А)60°, 120°
  • Б)45°, 120°
  • В)30°, 150°
  • Г)40°, 140°
  • Д)60°, 90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Около окръжност е описан трапец с бедра 13 и 15 и лице 168. Дължината на височината на трапеца е:
  • А)10
  • Б)12
  • В)14
  • Г)18
  • Д)20
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Трапец АВСD с основи AB = 20 и CD = 16 е вписан в окръжност с диаметър AB. Намерете лицето на трапеца.
  • А)96
  • Б)128
  • В)132
  • Г)108
  • Д)324
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама