Лого за уроци по математика

тестове по математика

Самоподготовка по Математика за
кандидат-студенти и матура.
Геометрия

Вие сте тук:   || Четириъгълници-теория || Тест – Технически университет и матура 


Четириъгълници

  Теория  Основни задачи  Тест за УНСС

Тест – Технически университет и матура


 1. Върху окръжност k са избрани точки A, B, C и D така, че BAC = 30° и CAD = 45°. Отношението BC :CD е:
  • А)1 :
  • Б) :
  • В) : 1
  • Г) :
  • Д)невъзможно да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. На чертежа ABCDEF е правилен шестоъгълник. Ако в него е вписана окръжност с радиус OH = 3, то радиусът на окръжността, вписана в четириъгълника OBCD, е равен на:
  • А)
  • Б)2
  • В)
  • Г)
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Четириъгълникът АВCD със страни AD = 5cm и BC = 7 cm е описан около окръжност с радиус 3 cm. Лицето на ABCD е:
  • А)36 cm2
  • Б)48 cm2
  • В)72 cm2
  • Г)94 cm2
  • Д)невъзможно да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Произведението от дължините на диагоналите АC и ВD на четириъгълника АВCD е 24, CAD = 15° и ADB = 45°. Лицето на ABCD е равно на:
  • А)12
  • Б)12
  • В)
  • Г)6
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Страните на успоредник са 8 cm и 16 cm. Ако единият от диагоналите му е 10 cm, то дължината на другия диагонал е:
  • А)2 cm
  • Б)3 cm
  • В)10 cm
  • Г)6 cm
  • Д)8 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Даден е успоредник ABCD със страни AB =10 сm, AD = 8 сm и tg DAB = . Лицето на успоредника ABCD е равно на:
  • А)24 cm2
  • Б)32 cm2
  • В)48 cm2
  • Г)64 cm2
  • Д)108 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Даден е ромб ABCD и точка M AB, такава че AM:MB=3:2. Ако AC пресича DM в точка N, то отношението MN:ND е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Дължината на единия диагонал на ромб е 75% от дължината на другия, а лицето му е 24 cm2. Радиусът на вписаната в ромба окръжност е:
  • А)8 cm
  • Б)6 cm
  • В)6,8 cm
  • Г)4,2 cm
  • Д)2,4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Правоъгълник има лице 9 cm2, а големината на тъпия ъгъл между диагоналите му е 150°. Всеки диагонал има дължина:
  • А)6 cm
  • Б)8 cm
  • В)10 cm
  • Г)11 cm
  • Д)12 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В остроъгълния ΔABC е вписан квадратът MNPQ, както е показано на чертежа. Ако AB = 6 CD = 4, да се намери дължината на страната на квадрата:
  • А)1,2
  • Б)2,4
  • В)3
  • Г)3,6
  • Д)4,2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Около една окръжност са описани квадрат и правилен шестоъгълник. Периметърът на шестоъгълника е равен на 48 cm. Дължината на страната на квадрата е:
  • А)2 cm
  • Б)7 cm
  • В)8 cm
  • Г)8 cm
  • Д)9 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. За правоъгълния трапец ABCD (A = 90°, AB || CD) е дадено, че AB = 10 cm, CD = 4 cm, BC = 6 cm. Дължината на диагонала BD е:
  • А)6 cm
  • Б)2 cm
  • В)2 cm
  • Г)8 cm
  • Д)12 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. В равнобедрен трапец с основи AB = 6 cm и CD = 2 cm е вписана окръжност. Радиусът на тази окръжност е:
  • А)2 cm
  • Б)2 cm
  • В) cm
  • Г)3 cm
  • Д)2 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Правоъгълен трапец ABCD (AB AD) е описан около окръжност и BC = 7 cm. Ако средната отсечка на трапеца е 6 cm, то височината на трапеца има дължина:
  • А)5 cm
  • Б)6 cm
  • В)7 cm
  • Г)5 cm
  • Д)10 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Трапецът ABCD е вписан в окръжност, като AB е диаметър. Ако височината на трапеца е CH = 8, а бедрото AD =10, то радиусът на окръжността е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Даден е равнобедрен трапец ABCD с основи AB = 25 cm и CD = 7 cm. Диагоналът AC е перпендикулярен на бедрото BC. Лицето на трапеца ABCD в cm2 е:
  • А)190
  • Б)384
  • В)192
  • Г)90
  • Д)160
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В равнобедрен трапец диагоналът има дължина 6 cm и сключва с голямата основа ъгъл 30°. Лицето на трапеца е:
  • А)27 cm2
  • Б)18 cm2
  • В)9 cm2
  • Г)4,5 cm2
  • Д) cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Трапецът ABCD (AB||CD) със страни AB = 10, BC=7, CD=4 и AD = 5 е с лице, равно на:
  • А)2
  • Б)6
  • В)14
  • Г)42
  • Д)53
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В правоъгълен трапец с остър ъгъл α и лице 20 cm2 е вписана окръжност. Лицето на кръга в cm2, определен от тази окръжност, е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)π.sin α
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. В равнобедрен трапец височината е равна на 6 cm, а диагоналите му са взаимно перпендикулярни. Лицето на трапеца е равно на:
  • А)36 cm2
  • Б)36 cm2
  • В)36 cm2
  • Г)48 cm2
  • Д)36 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание