Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Функции. Граници и производна на функция

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНССУНСС – ДМ


Тест – Технически университет и матура

 1. Допустимите стойности на израза : (x + 2) са:
  • А)x ≠ 0,5; 1
  • Б)x ≠ 0,5; ±1
  • В)x ≠ –2
  • Г)x ≠ 0,5; ±1; 2
  • Д)x ≠ 0,5; ±1; –2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изразът НЯМА смисъл при:
  • А)x ≤ 0
  • Б)x ≤ 2
  • В)x > 2
  • Г)x ≥ 2
  • Д)всяко x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Дефиниционната област на израза е:
  • А)x [0; +∞)
  • Б)x [0; 1) (1; +∞)
  • В)x (–∞; 1) (1; +∞)
  • Г)x (1; +∞)
  • Д)x (0; 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Допустимите стойности на израза са:
  • А)x (–∞; 3)
  • Б)x (–∞; 3]
  • В)x (–∞; 0) (0; 3)
  • Г)x (0; 3) (3; +∞)
  • Д)x (3; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Всичките допустими стойности на израза са:
  • А)(–∞; +∞)
  • Б)[0; +∞)
  • В)(–∞; 0) (0; +∞)
  • Г)(–∞; 0]
  • Д)(0; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Допустимите стойности на израза са:
  • А)(–∞; +∞)
  • Б)[0; +∞)
  • В)(–∞; 0]
  • Г)(–∞; 0) (0; +∞)
  • Д)(0; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Дефиниционното множество на функцията f (x) = е:
  • А)(–∞; 0) (3; 5)
  • Б)(0; 3) (5; +∞)
  • В)(–∞; 0) [3; 5]
  • Г)(–∞; 0) (3; 5]
  • Д)(–∞; 0] (3; 5]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойностите на x, за които съществува logx (x – x2) са:
  • А)x (–1; 0)
  • Б)x (0; 1)
  • В)x = 1
  • Г)x (1; 2)
  • Д)x (2; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Дадена е функцията f(x) = 2x2 + 1. Да се намери f(x – 1).
  • А)2x2 + 3
  • Б)x – 1
  • В)–4x + 3
  • Г)2x2 – 4x + 3
  • Д)2x2 – 2x + 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Стойността на границата е:
  • А)
  • Б)3
  • В)2
  • Г)1
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Стойността на границата е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Стойността на границата е:
  • А)1
  • Б)3
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Производната на функцията f(x) = 2x5 – 4cos x е:
  • А)f ' (x)= 10x4 – 4sin x
  • Б)f ' (x)= 10x4 – 4cos x
  • В)f ' (x)= 2x4 + 4sin x
  • Г)f ' (x)= 2x4 – sin x
  • Д)f ' (x)= 10x4 + 4sin x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Производната на функцията f (x) = – cos 3x е:
  • А)sin 3x + 3x2
  • Б)3sin 3x – 3x–4
  • В)sin 3x – 3x–2
  • Г)3sin 3x – 3x–5
  • Д)3sin 3x – 3x–2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Стойността на производната на функцията f (x) = при x = 1 е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Стойността на производната на функцията f(x) = x – x3 при x = 4 е:
  • А)–45
  • Б)–10
  • В)5
  • Г)10
  • Д)13
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Стойността на производната f ' (x) на функцията f (x) = 4 – 5cos 3x при x = е:
  • А)5
  • Б)–15
  • В)–11
  • Г)15
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Функцията f(x) = x4 – 3|x| + 3 е:
  • А)линейна
  • Б)квадратна
  • В)периодична
  • Г)нечетна
  • Д)четна
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Ако функцията f(x), x (–∞; +∞) е четна и f(2) > 0, то е вярно, че:
  • А)f (–3) + f (–2) > f (3) – f (2)
  • Б)f + f < 0
  • В)f (lg 100) + f = 0
  • Г)f (cos 3π) – f = 1
  • Д)f (2 + sin π) + f (–1 + cos π) < 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Ако основният период на периодичната функция f (x) е π, то основният период на периодичната функция g(x) = 3f (x + 2) е равен:
  • А)
  • Б)π
  • В)2 + π
  • Г)
  • Д)3π + 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама