Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Граници и производна на функция – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и МатураТест за УНСС – ДМ

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Дадена е функцията f(x) = 2x2 + 1. Да се намери f(x – 1).
  • А)2x2 + 3
  • Б)x – 1
  • В)–4x + 3
  • Г)2x2 – 4x + 3
  • Д)2x2 – 2x + 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Намерете границата .
  • А)–1
  • Б)
  • В)1
  • Г)0
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Намерете границата .
  • А)–1
  • Б)0
  • В)–5
  • Г)–∞
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Намерете границата .
  • А)0
  • Б)–∞
  • В)
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Намерете границата .
  • А)1
  • Б)–∞
  • В)2
  • Г)
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Намерете производната на функцията y = x5 + + tg x.
  • А)5x4 +
  • Б)5x4
  • В)5x4
  • Г)5x4 +
  • Д)5x4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Намерете производната на функцията y = sin (x2 + 3x) + (x2 – 1)2.
  • А)cos (x2 + 3x) + 2(x2 – 1)
  • Б)cos (x2 + 3x) + 4x(x2 – 1)
  • В)(2x + 3)cos (x2 + 3x) + 2x(x2 – 1)
  • Г)–(2x + 3)cos (x2 + 3x) + 4x(x2 – 1)
  • Д)(2x + 3)cos (x2 + 3x) + 4x(x2 – 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Какъв е ъгловият коефициент на допирателната към графиката на функцията f(x) = x2 + 5x – 7 в пресечната ѝ точка с ординатната ос?
  • А)k = 0
  • Б)k = 5
  • В)k = –1
  • Г)k = 2
  • Д)k = – 7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Коя от следните функции е четна:
  • А)y = tg 5x + x2
  • Б)y = x – x3
  • В)y = + cos 3x
  • Г)y = + sin 2x
  • Д)y = cos x + 2x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Коя от следните функции:

  а) f(x) = x cos 2x, б) f(x) = x2 + cotg x, в) f(x) = x + sin 3x

  е нечетна?
  • А)Само а)
  • Б)Само б)
  • В)Само в)
  • Г)Само а) и б)
  • Д)Само а) и в)
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Намерете решението на неравенството f[f(x)] > 1, ако f(x) = 1 – 3x.
  • А)(–3; +∞)
  • Б)(1; +∞)
  • В)(–3; 1]
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Намерете f(x), ако f(x + 1) = x2 – 3x + 2.
  • А)f(x) = 2x2 – 5x + 6
  • Б)f(x) = x2 – 5x + 6
  • В)f(x) = x2 – x + 6
  • Г)f(x) = x2 – x – 6
  • Д)f(x) = 2x2 – 5x – 6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Намерете производната на функцията y = .
  • А)x2 +
  • Б)
  • В)x –
  • Г)2x –
  • Д)2x +
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Намерете производната на функцията y = .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Намерете производната на функцията y = .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Какъв е видът на ъгълът α, който допирателната към графиката на функцията f(x) = –x3 + 3x + 10 в точката с абсциса x = 2 сключва с положителната посока на оста Ox.
  • А)Тъп
  • Б)Остър
  • В)Прав
  • Г)Изправен
  • Д)Друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се намери радианната мярка на ъгъла α, който допирателната към графиката на функцията f(x) = x2 – 3x + 4 в точката с абсциса x = 1 сключва с положителната посока на оста Ox.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. При коя стойност на параметъра a функцията f(x) = (a – 2)x + 3a – 4 е четна?
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. При коя стойност на параметъра a функцията f(x) = (a – 1) x2 – 3x + a – 1 е нечетна?
  • А)0
  • Б)1
  • В)–1
  • Г)
  • Д)Няма такава стойност на a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Коя от следните функции е нито четна нито нечетна?
  • А)y = x cos x
  • Б)y =
  • В)y =
  • Г)y = tg2 2x + 3x2
  • Д)y = sin 5x + cos 2x
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама