Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Функции. Дефиниционно множество – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и МатураТест за УНСС

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Да се намери дефиниционното множество на функцията y = .
  • А)x
  • Б)x
  • В)x (–∞; –1) (–1; +∞)
  • Г)x (–1; 1)
  • Д)x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Да се намери дефиниционното множество на функцията .
  • А)x ≠ –2, 1,
  • Б)x ≠ –1, 2,
  • В)x ≠ –1, 2,
  • Г)x = –1, 2, 7
  • Д)Друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Да се намери дефиниционното множество на функцията .
  • А)x (–∞; 2) (3; +∞)
  • Б)x (–∞; 3)
  • В)x (3; +∞)
  • Г)x (–∞; 2] [3; +∞)
  • Д)x (–∞; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Намерете дефиниционното множество на функцията y = .
  • А)(–2; +∞)
  • Б)(–∞; –2) (2; +∞)
  • В)(–∞; –2) (–2; +∞)
  • Г)(–2; 2)
  • Д)(–∞; –2) (–2; 2) (2 ; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Допустимите стойности на израза f (x) = са:
  • А)(–∞; +∞)
  • Б)(–∞; 0) (0; +∞)
  • В)(0; +∞)
  • Г)[0; +∞)
  • Д)(–∞; 0)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Кое е дефиниционното множество на функцията f (x) = .
  • А)(–∞; 10)
  • Б)[9; +∞)
  • В)(–∞; 10) (10; +∞)
  • Г)(–∞; +∞)
  • Д)(–∞; 10]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се намери дефиниционното множество на функцията .
  • А)x (–∞; 1) (1; +∞)
  • Б)x (–∞; +∞)
  • В)x (–∞; 1)
  • Г)x (1; +∞)
  • Д)x (–∞; 0)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Да се определи дефиниционното множество на функцията log3 – x (x2 – 4).
  • А)x (–∞; –3)
  • Б)x (3; +∞)
  • В)x (–∞; 2)
  • Г)x (–∞; – 2) (2; 3)
  • Д)x (–∞; – 2) (2; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Дефиниционното множество на функцията y = е:
  • А)x > 1
  • Б)x ≠ 1
  • В)x (0; 1) (1; +∞)
  • Г)x ≠ –1, x ≠ 0 и x ≠ 1
  • Д)x ≠ 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Дефиниционното множество на функцията y = lg (–x) + е:
  • А)x (–1; 0]
  • Б)x (–1; 1)
  • В)x (–1; 0)
  • Г)x (–∞; –1) (1; +∞)
  • Д)x (–∞; –1) (–1; 0)
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Дефиниционното множество на функцията е:
  • А)x ≠ –2; 1
  • Б)x ≠ 2; –1
  • В)x (–2; 1)
  • Г)x (–∞; –2) (1; +∞)
  • Д)x (–∞; –2) (–2; 1) (1; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Допустимите стойности на израза y = са:
  • А)x ≠ 0; –1, –
  • Б)x ≠ –1; – ; 0; 1
  • В)x ≠ –1; – ; 1
  • Г)x ≠ –1; 0; 1
  • Д)x ≠ 0; 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Намерете дефиниционното множество на функцията y = .
  • А)(–∞; +∞)
  • Б)(–∞; –3) [–1; +∞)
  • В)(–∞; –3) (–1; +∞)
  • Г)(–∞; –3] [3; +∞)
  • Д)(–∞; –3) (–1; 3) (3; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Да се намери дефиниционното множество на функцията .
  • А)x [–1; 1]
  • Б)x (–1; 1)
  • В)x (–∞; –1] [1; +∞)
  • Г)x (–∞; –1] {0} [1; +∞)
  • Д)x (–∞; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Дефиниционното множество на функцията f (x) = е:
  • А)[–1; 2]
  • Б)(–∞; –1] [2; +∞)
  • В)(–∞; –1] {2}
  • Г){–1} [2; +∞)
  • Д)(–∞; –1) (2; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Дефиниционното множество на функцията log(x – 2) (10 – x2) е:
  • А)x (–∞; 2)
  • Б)x (2; )
  • В)x (2; 3) (3; )
  • Г)x (–; )
  • Д)x (–∞; 2) (; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Намерете дефиниционното множество на функцията y = lg [1 – lg(16 – x2)].
  • А)[–4; –) (; 4]
  • Б)(–; )
  • В)(–4; –) (; 4)
  • Г)(–∞; –) (; +∞)
  • Д)(–4; 4)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Да се намери дефиниционната област на функцията y = е:
  • А)(–∞; 2] [3; +∞)
  • Б)(0; 2] [3; +∞)
  • В)(2; 3)
  • Г)(0; 3]
  • Д)[2; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Дефиниционното множество на функцията y = e:
  • А)x
  • Б)x (–∞; –1) (1; +∞)
  • В)x (–∞; –3)
  • Г)x Ø
  • Д)x (–∞; –3) (–1; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама