Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас


I. Основни формули

(1): (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

(2): (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

(3): (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

(4): (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

(5): (a – b)(a + b) = a2 – b2

(6): (a + b)(a2 – ab + b2) = a3 + b3

(7): (a – b)(a2 + ab + b2) = a3 – b3

II. Допълнителни формули

(8): (–a + b)2 = (b – a)2 = (a – b)2 = b2 – 2ab + a2

(9): (–a – b)2 = (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

Извеждане на формулата:

(–a – b)2 = [–(a + b)]2 = (–1)2(a + b)2 = (a + b)2 = a2 + 2ab + b2.

(10): (–a + b)3 = (b – a)3 = b3 – 3b2a + 3ba2 – a3

(11): (–a – b)3 = –(a + b)3 = –a3 – 3a2b – 3ab2 – b3

Извеждане на формулата:

(–a – b)3 = [–(a + b)]3 = (–1)3(a + b)3 = –(a + b)3 = –(a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) = –a3 – 3a2b – 3ab2 – b3.

(12): (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc

Извеждане на формулата:

Групираме по подходящ начин израза в скобите и прилагаме формула (1):

(a + b + c)2 = [(a + b) + c]2 = (a + b)2 + 2(a + b)c + c2 = a2 + 2ab + b2 + 2ac + 2bc + c2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc.

Бележка:

По подобен начин могат да се изведат формулите:

(a + b – c)2; (a – b + c)2 или (a – b – c)2

(13): (–a – b)(a – b) = –(a2 – b2) = b2 – a2

(14): a2 + b2 = (a + b)2 – 2ab

или

a2 + b2 = (a – b)2 + 2ab

Извеждане на формулата:

Прибавяме и изваждаме едно и също число и прилагаме формула (1):

a2 + b2 = a2 + 2ab + b2 – 2ab = (a + b)2 – 2ab.

или

Прибавяме и изваждаме едно и също число и прилагаме формула (2):

a2 + b2 = a2 – 2ab + b2 + 2ab = (a – b)2 + 2ab.

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама