Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас


Формули за съкратено умножение

Съдържание на темата:

 1. Първа част
 2. Втора част

Теория


Тест – 7 клас

  ПЪРВА ЧАСТ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Критерии за оценяване

 1. Изразът (x – 3)2 е равен на:
  • А)9 – 6x + x2
  • Б)9 – x2
  • В)6 – 6x + x2
  • Г)9 – 3x + x2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза 5,22 – 10,4 . 4,8 + 4,82 е:
  • А)трицифрено число
  • Б)
  • В)
  • Г)четирицифрено число
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. При y = – 2 числената стойност на израза (y2 – 0,2)(y2 + 0,2) е:
  • А)4,04
  • Б)16,04
  • В)3,96
  • Г)15,96
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Нормалният вид на многочлена (2a + 5)2 + (5 – 2a)2 е:
  • А)8a4 + 50
  • Б)8a2 + 50
  • В)25 – 4a4
  • Г)4a2 + 10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Разликата на многочлените A = (3 – x)x и B = (x + 3)2 е:
  • А)9x – 9
  • Б)9x + 9
  • В)–2x2 – 3x – 9
  • Г)2x2 + 3x + 9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Изразът (2x – 3a)3 е тъждествено равен на:
  • А)8x3 – 18ax2 + 18a2x – 27a3
  • Б)8x3 – 18ax2 + 54a2x – 27a3
  • В)8x3 – 27a3
  • Г)8x3 – 36ax2 + 54a2x – 27a3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Равенството (U – 2x)2 = 4x2 – 12xy + 9y2 е тъждество, ако U е:
  • А)x2
  • Б)4x
  • В)9y2
  • Г)3y
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Равенството 8t3 – U = (2t – 3s)(4t2 + 6ts +9s2) е тъждество, ако U е:
  • А)27s3
  • Б)9s3
  • В)– 27s3
  • Г)– 9s3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. При a = 0,1 числената стойност на израза (a – 3)2 – (a + 2)2 е:
  • А)4
  • Б)–5
  • В)0,08
  • Г)12,08
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Равенството е тъждество, ако U е:
  • А)– 5x
  • Б)5x
  • В)2,5x
  • Г)– 2,5x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Изразът е тъждествено равен на:
  • А)1 – x + x2x3
  • Б)1 – 3x + x2x3
  • В)1 – x + x2x3
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Изразът е тъждествено равен на:
  • А) – y2
  • Б)y2 – y +
  • В)– y2 – y –
  • Г)y2 + y +
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Изразът (a – b)2 е равен на:
  • А)(a + b)2
  • Б)(b – a)2
  • В)(–a – b)2
  • Г)a2 – b2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Кое от равенствата НЕ е тъждество?
  • А)(3 – 5x )(5x + 3) = 9 – 25x2
  • Б)16x2 + 25y2 + 40xy = (5y + 4x)2
  • В)(5 – x)(x + 6) = 30 – x2
  • Г)4x2 + 12x + 9 = (– 2x – 3)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Изразът (x – y – 2)2 е тъждествено равен на:
  • А)x2 – y2 – 4
  • Б)x2 + y2 – 2xy – 2x + 4y – 4
  • В)x2 + y2 – 2xy – 4x + 4y + 4
  • Г)x2 + y2 – 2xy + 4x – 4y + 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Ако u = то:
  • А)u = 125
  • Б)u > 125
  • В)u < –125
  • Г)u =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. На мястото на звездичките във формулите:

  (1): b2 + 20b + * = (* + *)2,

  (2): (x + *)3 = x3 + * + * + 8,

  (3): (* – 3)(* + 6y + 9) = * – 27,

  напишете едночлени така, че равенствата да са тъждества.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. Написах число n. Повдигнах го на квадрат. Полученото число умножих по 3. От произведението извадих 4. В листа с отговори запишете получения израз.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. Намислете едно число и извършете следните действия:

  1) Извадете 8 от избраното число.

  2) Умножете получената разлика по сбора на избраното число с 8.

  3) От полученото произведение извадете квадрата на избраното число.

  а) Кое число сте получили?

  б) Ще се промени ли крайният резултат, ако изберете друго число и извършите същите действия? В листа за отговори отговорете с “ДА” или “НЕ” и обосновете отговора си.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. В първата колона на таблицата последователно са изпълнени указания за привеждане на израза 4 – 4x2 – 2x(x + 2) + x в нормален вид. Попълнете празната колона, като следвате същите действия за израза x + (1 + 2x)2 – 3(x – 1).
  Стъпки Приведете в нормален вид многочлена
  A 4 – 4x2 – 2x(x + 2) + x x + (1 + 2x)2 – 3(x – 1)
  Б 4 – 4x2 – 2x2 – 4x + x  
  В 4 – 6x2 – 3x  
    – 6x2 – 3x + 4  

  Упътване за стъпките:

  (А) Разкрийте скобите.

  (Б) Направете привидение.

  (В) Подредете едночлените по степените им.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРА ЧАСТ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 24. Ако a – b = 3 и a.b = 10, колко е стойността на израза a2 + b2?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. Запишете израза в нормален вид и намерете числената му стойност при x = 5.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. На задачи 23. и 24. запишете пълните решения с необходимите обосновки.

 27. При b = – |– 2| и , да се намери стойността на израза
  U = (2a – b)2 – (2a + b)(4a2 + b2 – 2ab) – b2(6a – b).

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 28. Ако намерете числената стойност на израза
  A = (3x – 2)2 – 3x(1 + 3x)(3x – 1) – (x + 3)(x – 2).

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама