Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Стереометрия


Призма

Вижте:

ТеорияОсновни задачи


Тест – Софийски и Технически университет

 1. Дадена е правилна триъгълна призма с дължина на основния ръб 20. Лицето на околната повърхнина на призмата е равно на сбора от лицата на двете ѝ основи. Обема на призмата е:
  • А)50
  • Б)300
  • В)400
  • Г)1000
  • Д)1500
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Основният ръб на правилна триъгълна призма AABCA1B1C1 е равен на 2 cm, а диагоналът на околна стена е 5 cm. Ъгълът между равнината на основата ABC и равнината ABC1 е:
  • А)45°
  • Б)30°
  • В)60°
  • Г)75°
  • Д)90°

  Зад. от изпит в ТУ, 9.07.2012 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. На фигурата е дадена правилна триъгълна призма ABCA1B1C1, като точката М е среда на ръба CC1, а равнината, определена от точките A, B и M, сключва с основата ъгъл равен на 60°. Намерете обема на призмата, ако SΔABM = 8.
  • А)12
  • Б)24
  • В)48
  • Г)48
  • Д)36
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. На чертежа е дадена правилна триъгълна призма ABCA1B1C1. Дължината на основният ръб е 2, а CBC1 = 60°. Лицето на ΔABC1 е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)3
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Дадена е правилна триъгълна призма ABCA1B1C1 с основен ръб равен на 2. Ъгълът между BC1 и равнината (ABB1A1) е равен на 30°. Лицето на околната повърхнина на призмата е равно на:
  • А)4
  • Б)8
  • В)12
  • Г)12
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Дадена е правилна четириъгълна призма ABCDA1B1C1D1. Диагоналът AB1 на околната стена ABB1A1 има дължина 5, а диагоналът на призмата A1C е с дължина 7. Да се намери обемът на призмата.
  • А)36
  • Б)24
  • В)11
  • Г)52
  • Д)44
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Диагоналът на основата на правилна четириъгълна призма е равен на 3, а диагоналът на околна стена е 6. Диагоналът на призмата е равен на:
  • А)6
  • Б)9
  • В)4
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Дадена е права триъгълна призма ABCA1B1C1. През основния ръб AB е построена равнина α, която пресича противоположния околен ръб CC1. Да се намери лицето на сечението, ако лицето на основата е равно на S, а равнината α сключва с равнината на основата ъгъл равен на 45°.
  • А)S
  • Б)S
  • В)S
  • Г)2S
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Основата на права призма е ΔABC със страни AB = 10 cm, BC = 6 cm и ABC = 120°. Най-голямото лице измежду лицата на трите околни стени е 140 cm2. Обемът на призмата е:
  • А)150 cm3
  • Б)150 cm3
  • В)150 cm3
  • Г)90 cm3
  • Д)90 cm3

  Зад. от изпит в ТУ, 21.04.2012 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В права триъгълна призма страните на основата имат дължини 3 cm, 4 cm и 5 cm, а височината на призмата е 10 cm. Лицето на сечението на призмата с равнина през околен ръб и най-малката височина на основата е равно на:
  • А)10 cm2
  • Б)18 cm2
  • В)20 cm2
  • Г)24 cm2
  • Д)100 cm2

  Зад. от изпит в ТУ, 5.04.2014 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Основата на права призма е ромб. Диагоналите на призмата са съответно равни на 20 и 18, а височината ѝ е равна на 16. Основният ръб е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. На чертежа е дадена призма с основа равнобедрен ΔABC с бедра AC = BC = 9 и основа AB = 6. Точка O е ортогоналната проекция на върха A1 в равнината на основата ABC. Околният ръб AA1 е с дължина 12 и сключва с равнината ABC ъгъл равен на 45°. Обемът на призмата е равен на:
  • А)108
  • Б)112
  • В)211
  • Г)216
  • Д)121
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Основата на призма с обем 36 е успоредник със страни 3 и 4 и ъгъл 60°. Основния ѝ ръб е 4. Ъгълът между околния ръб и основата е:
  • А)30°
  • Б)45°
  • В)60°
  • Г)90°
  • Зад. от изпит в УАСГ, 3.04.2016 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Даден е куб ABCDA1B1C1D1с дължина на ръба 4. Намерете лицето на ΔKLM, където K, L и M са среди съответно на ръбовете AB, AD и AA1.
  • А)6
  • Б)3
  • В)
  • Г)12
  • Д)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Телесен диагонал на куб е 3 cm. Лицето на пълната повърхнина на куба е:
  • А)56 cm2
  • Б)54 cm2
  • В)48 cm2
  • Г)45 cm2
  • Д)32 cm2

  Зад. от изпит в ТУ, 16.04.2016 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Дадени са два куба. Ръб на първия куб е диагонал на стена на втория куб. Обемът на първия куб се отнася към обема на втория куб така, както:
  • А)3 : 1
  • Б)2 : 1
  • В)3 : 1
  • Г)4 : 1
  • Д)2 : 1

  Зад. от изпит в ТУ, 16.04.2015 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Основата на прав паралелепипед е ромб с диагонали 8 и 6. Да се намери обемът на паралелепипеда, ако по-големият диагонал на паралелепипеда сключва с равнината на основата ъгъл равен на 45°.
  • А)96
  • Б)144
  • В)192
  • Г)288
  • Д)384
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 има диагонал AC1 = 13 и диагонали на околни стени AB1 = 3 и BC1 = 4. Обемът на паралелепипеда е:
  • А)144
  • Б)112
  • В)422
  • Г)224
  • Д)414
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Даден е правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 с основа квадрата ABCD и AC1 = 3,5 и BC1 = 2,5. Обемът на паралелепипеда е:
  • А)2
  • Б)3
  • В)4
  • Г)5
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Сфера с радиус 2 cm е вписана в правоъгълен паралелепипед така, че се допира до всички негови стени. Обемът на паралелепипеда е:
  • А)8 cm3
  • Б)64 cm3
  • В)65 cm3
  • Г)81 cm3
  • Д)100 cm3

  Зад. от изпит в ТУ, 2.04.2016 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама