Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Тригонометрични уравнения и неравенства – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и МатураТест върху Функции

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Решенията на уравнението cos (2x + 1) = са:
  • А)x = – + kπ
  • Б)x = – + + 2kπ
  • В)x = – ± + 2kπ
  • Г)x = ± + 2kπ
  • Д)x = – ± + 2kπ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Колко са решенията на уравнението cos x + 2cos2 = 0 в интервала (–π; 2π)?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Да се реши тригонометричното уравнение cos 2x + sin 2x + 2sin2 x = 2.
  • А)x = ± + kπ
  • Б)x = + kπ
  • В)x = – + kπ
  • Г)x = + 2kπ, x = – + (2k + 1)π
  • Д)x = + kπ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Да се реши уравнението sin x cos 5x = sin 9x cos 3x.
  • А)x = + 2kπ и x = kπ
  • Б)x = и x = +
  • В)x =
  • Г)x = и x = +
  • Д)x =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Кои са решенията на уравнението 2cos x . cos 2x = cos x, ако x ?
  • А)x =
  • Б)x = –
  • В)x = ± и x = ±
  • Г)x = и x =
  • Д)x = ±
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Да се реши тригонометричното уравнение tg2 x + tg x = 0.
  • А)x = kπ, x = – + kπ
  • Б)x = + kπ
  • В)x = + kπ
  • Г)x = – + kπ
  • Д)Уравнението няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се реши уравнението sin2 2x – sin2 3x = 0.
  • А)x = kπ
  • Б)x = ± + 2kπ
  • В)x = 2kπ
  • Г)x =
  • Д)x = kπ и x =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Да се реши тригонометричното уравнение 4sin x + cos 2x = 3.
  • А)x = + 2kπ
  • Б)x = – + 2kπ
  • В)x = + kπ
  • Г)x = + 2kπ, x = – + (2k + 1)π
  • Д)x = 2kπ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Да се реши уравнението cos x + sin x = 1.
  • А)x = ± + 2kπ
  • Б)x = + 2kπ
  • В)x = ± + kπ
  • Г)x = 2kπ
  • Д)x = + kπ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Кои от числата са решения на уравнението sin x cos x – 3cos2 x = – 1.
  • А)±
  • Б)2kπ
  • В)±
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Решенията на уравнението са:
  • А)x = , x = +
  • Б)x = 2kπ
  • В)x = + 2kπ
  • Г)x = + 2kπ, x = 2kπ
  • Д)Други решения
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Кои от числата , са решения на уравнението tg x = ?
  • А)Само и
  • Б)Само
  • В)Само и
  • Г)Само π
  • Д)Само
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Колко решения има уравнението cos x + sin x = 1 в интервала (0; 3π)?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Колко решения има уравнението cos x – sin x = 0 в интервала (–π; π)?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Да се реши уравнението sin 4x + cos 5x – sin 6x = 0.
  • А)x = + 2kπ
  • Б)x = – + (2k + 1)π
  • В)x = + , x = +2kπ, x = + (2k + 1)π
  • Г)Уравнението няма решение
  • Д)Друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Да се реши уравнението cos2 x + cos2 3x = 1.
  • А)x = (2k + 1), x = (2k + 1)
  • Б)x = (2k + 1)π
  • В)x = 2kπ
  • Г)x = (2k + 1)
  • Д)x = (2k + 1), x = (2k + 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се реши уравнението cos 2x + cos x = 0.
  • А)x = kπ
  • Б)x = 2kπ
  • В)x = (2k + 1)π
  • Г)x = ± + 2kπ
  • Д)Друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Да се реши тригонометричното уравнение sin 2x + sin2 x = 2.
  • А)Няма решение
  • Б)x = + 2kπ
  • В)x = – + 2kπ
  • Г)x = ± + 2kπ
  • Д)x = kπ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Да се реши уравнението , при .
  • А)x = 15°
  • Б)x = 3°
  • В)x = 6°
  • Г)x = 60°
  • Д)x = 45°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. За кои стойности на параметъра m уравнението sin x + cos x = m има решение?
  • А)m [–1; 1]
  • Б)m [0; 1]
  • В)m [–2; 2]
  • Г)m [–; ]
  • Д)Няма такива стойности
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама