Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Тригонометрични функции. Тригонометрични преобразования – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и МатураТест за УНСС - общ

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Да се пресметне sin (–3300).
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Коя е стойността на cos ?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Да се пресметне sin 150.
  • А)
  • Б) +
  • В)
  • Г) +
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Да се намери стойността на израза cotg (–75°).
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако sin = , то да се пресметне cos .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Да се намери , ако tg α = .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)1
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се намери , ако tg α = 0,2.
  • А)
  • Б)26
  • В)
  • Г)
  • Д)13
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Да се пресметне cos α, ако sin + cos = – и < α < 2π.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Ако , то каква е стойността на tg α?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Коя е стойността на израза A = , ако tg = ?
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Коя е стойността на cotg 3150?
  • А)–1
  • Б)
  • В)1
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Да се пресметне sin 20250.
  • А)1
  • Б)
  • В)–1
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Коя е стойността на sin ?
  • А)
  • Б)1
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако cos α = и < α < 2π, то за A = cotg е вярно, че:
  • А)A =
  • Б)A =
  • В)A = –
  • Г)A =
  • Д)A = –
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Да се намери cotg , ако cos α = – и π < α < .
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)3
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Да се пресметне , ако tg α = – и .
  • А)
  • Б)1
  • В)0
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се пресметне A = sin4 α + cos4 α, ако sin α.cos α = – .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойността на израза (1 + sin α)–1, при sin α ≠ –1 е равна на:
  • А)3
  • Б)2
  • В)1
  • Г)0
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Да се намери cos α, ако sin α . cos – cos α . sin = .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Стойността на израза е:
  • А)–2
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама