Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Лихва. Комбинаторика. Статистика

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. Клоун разполага с 2 различни панталона, 3 вида ризи, 5 различни маски за лице и 2 перуки в различен цвят. По колко различни начини той може да избере комплект от панталон, риза, маска и перука за едно представление пред публика?
  • А)12
  • Б)24
  • В)30
  • Г)60
  • Д)18
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. В спортно състезание участват 10 спортисти. Всеки спортист може да получи само една награда. Броят на възможностите за разпределение на първа, втора и трета награда между спортистите е равен на:
  • А)120
  • Б)720
  • В)10!
  • Г)6
  • Д)103
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Броят на всички различни трицифрени числа, които могат да се образуват от цифрите2, 3 и 5, като във всяко трицифрено число цифрите са различни помежду си, е равен на:
  • А)2
  • Б)3
  • В)5
  • Г)6
  • Д)30
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кодът на охранителна система се състои от 4 различни нечетни цифри. Какъв е максималният брой опити, които трябва да се направят, за да се открие кодът на системата?
  • А)220
  • Б)180
  • В)240
  • Г)360
  • Д)120
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. В помагало по математика за зрелостен изпит има 100 задачи от първи вид, 50 задачи от втори вид и 20 задачи от трети вид. По колко начина могат да се изберат задачи за изпитна тема по математика, която съдържа 20 задачи от първи вид, 5 задачи от втори вид и 3 задачи от трети вид?
  • А)V10020.V505.V203
  • Б)V10020+V505+V203
  • В)C10020 + C505 + C203
  • Г)C10020.C505.C203
  • Д)P100.P50.P20
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. От 7 различни химикалки и 4 различни молива се образуват комплекти от 2 химикалки и 2 молива в комплект. Броят на всички възможни такива комплекти е равен на:
  • А)126
  • Б)28
  • В)42
  • Г)84
  • Д)210
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. НЕ е вероятност на случайно събитие числото:
  • А)lg
  • Б)log2
  • В)sin 150°
  • Г)cos 60°
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В една кутия има 50 еднакви номерирани топки. От тях 10% са червени, 20% са зелени, а останалите топки са бели. По случаен начин от кутията се изважда една топка. Вероятността извадената топка да е бяла, е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Петър забравил последните две цифри от телефонния номер на Стоян, но запомнил, че те са различни помежду си. Вероятността Петър да набере верния телефонен номер на Стоян от първия опит е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Петте букви на думата ‹‹МОЛИВ›› са написани на отделни еднакви картончета, които са поставени в кутия. От кутията по случаен начин се изважда едно картонче. Вероятността върху него да е написана гласна буква е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Ако средноаритметичното на числата a, b, c, d, p и q е 3, а средноаритметичното на числата a, b, c и d е 4, то средноаритметичното на числата p и q е:
  • А)4
  • Б)3,5
  • В)2,5
  • Г)2
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. В една фирма работят 5 работници със заплата 380 лв, 2 специалисти със заплата 500 лв. и 1 ръководител (собственик) със заплата 2700 лв. Колко от служителите получават заплата, по-ниска от средната заплата във фирмата?
  • А)0
  • Б)2
  • В)5
  • Г)7
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Направена е анкета на 100 случайно избрани столичани за броя посетени театрални постановки през даден месец. Резултатите са групирани в следната таблица: таблица към зад.

  Средната стойност на посетените постановки е:

  • А)1,65
  • Б)1,31
  • В)0,1
  • Г)13,1
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Медианата на статистическия ред 5, 2, 9, 5, 12, 1, 4, 7, 4 е:
  • А)12
  • Б)5,5
  • В)5
  • Г)6
  • Д)6,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Медианата на следните данни от извадка 5, 10, 2, 10, 10, 1, 3, 2, 3, 7, 11, 8, 3, 2 е:
  • А)
  • Б)3
  • В)10
  • Г)2
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Модата на статистическия ред 9, 1, 9, 4, 3, 5, 3, 5, 6, 3, 7, 7, 8 е:
  • А)3
  • Б)4
  • В)7
  • Г)5
  • Д)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. На диаграмата са дадени заплатите и съответният брой на служителите в една фирма. С колко лева модата на съответния статистически ред се различава от средната заплата на служителите?
  • А)272,50
  • Б)227,50
  • В)27,50
  • Г)72,50
  • Д)626
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. На диаграмата е дадено разпределението по брой на 17 числа от 0 до 39. Статистическият ред, който има такава диаграма, е:
  • А)1,1,1,1,9,11,22,23,24,25,25, 30,30,30,35,35,35
  • Б)1,1,2,3,9,20,20,21,22,23, 25,25,35,35,35,39,39
  • В)1,1,1,1,2,2,3,3,11,12,14,18, 20,20,30,39,39
  • Г)2,3,9,9,9,20,20,22,23,29, 30,30,30,31,31,39,39
  • Д)1,1,1,2,2,3,10,11,12,14,18, 20,20,30,35,35,39,39
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В края на учебната година за успеха на ученици са получени резултатите, отразени на кръговата диаграма. Определете мярката на централния ъгъл на сектора, отразяващ броя на учениците, получили оценка Мн. добър 5.
  • А)52°
  • Б)210°
  • В)130°
  • Г)156°
  • Д)117°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Разходите на фирма за един месец са 18 000 лв. Тяхното разпределение е представено чрез кръговата диаграма. Ако AOB =170° и BOC = 64°, то разходите за заплати са:
  • А)3 200 лв.
  • Б)6 000 лв.
  • В)6 300 лв.
  • Г)8 500 лв.
  • Д)5 000 лв.
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама