Лого за уроци по математика

самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
кандидат-студенти и матура.
Алгебра

Вие сте тук:   || Лихва. Комбинаторика. Статистика–теория || Основни типове задачи 


Лихва. Комбинаторика. Статистика.

  Теория  Тест за ТУ и Матура   Тест за УНСС

Основни типове задачи за Матура и Технически университет

Зад. №1:
В банка била вложена сума пари, при годишна сложна лихва 3%. След три години сумата нараснала на 21 854 лева и 54 стотинки. Каква сума в лева е била вложена първоначално?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте формула 2.
Нека K = 21 854,54; p = 3%; n = 3, тогава от формулата K = K0(1 + p%)n следва
21 854, 54 = K0. K0 = 20 000 лв.

Зад. №2:
С колко ще нарасне влог от 2000 лв. за три месеца при 12% годишна лихва, която се капитализира всеки месец?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте формула 2.
 • Намираме лихвеният процент за 1 месец: p% = 12 : 12 = 1%. Имаме следните означения K0 = 2 000; n = 3 месеца;
 • От формулата K = K0(1 + p%)n следва, че
  K = 2 000. = 2 060, 60.
 • ΔK = K – K0 = 2 060,60 – 2 000 = 60,60 лв.

Зад. №3:
От 10 певици и 8 певци се избира един изпълнител за солист. По колко различни начина може да стане това?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Певец може да бъде избран по 8 различни начина (защото са 8 мъже), а певица – по 10 начина (защото са 10 жени). Използваме правилото за събиране на съединения и затова солист (певец или певица) се избира по 8 + 10 = 18 начина.

Зад. №4:
В ресторант предлагат 4 вида супи, 6 основни ястия и 3 десерта. Колко различни обяда могат да се поръчат?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използваме правилото за умножение, защото при всеки избор на супа избираме още основно ястие и десерт. Супата се избира по 4 различни начина. При всеки избор на супа основното ястие се избира по 6 начина, тогава групата (супа, ястие) се избира по 4.6=24 начина. Комбинираме всяка от тези двойки с възможните десерти, т.е. имаме 24.3=72 различни обяда.

Зад. №5:
Колко са петцифрените числа съдържащи цифрите 1, 2, 3, 4 и 5 точно по веднъж?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използват се всички дадени елементи, като се сменят само местата им, т.е. имаме пермутации и затова прилагаме формула (4)
Броят на всички елементи е 5 като всеки елемент участва точно по един път, затова трябва да намерим броя на пермутациите. От 5 цифри могат да бъдат съставени P5 = 5! = 5.4.3.2.1 = 120 петцифрени числа.

Зад. №6:
Колко са четирицифрените числа, които съдържащи цифрите 0, 1, 2 и 3 точно по веднъж?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Отново използваме формулата за пермутации, но трябва да отчетем, че няма число започващо с нула.
 • От 4 цифри могат да бъдат съставени P4 = 4! = 4.3.2.1 = 24 четирицифрени числа.
 • От този брой трябва да извадим броя на пермутациите, при които първата цифра е 0 (защото няма число започващо с нула), т.е. P3 = 3.2.1 = 6.
 • Следователно броят на четирицифрените числа, съставени от дадените четири цифри, е P4 – P3 = 24 – 6 = 18.

Зад. №7:
Телефонен номер се състои от 6 различни цифри. Човек запомнил само три от тях. Колко опита най-много трябва да направи, за да улучи номера?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Не се използват всички дадени елементи, като редът им има значение. Затова използваме формула (5) за вариации.
Всички цифри са 10 (включително и нулата), но се знаят само три. За да се улучи номера трябва да се изберат 3 от останалите 7. Тъй като редът на цифрите е от значение, то броят на всички опита е равен на броя на вариациите на 7 елемента от 3 клас или V73 = 7.6.5 = 210, т.е. човекът трябва да направи най-много 210 опита.

Зад. №8:
По колко различни начина може да се състави отбор от 3 души, ако изборът се прави измежду 6 човека?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Не се използват всички дадени елементи, като редът им няма значение. Затова използваме формула (6) за комбинации..
Нека участниците означим с числата 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В случая е важно кои участници влизат в отбора, но редът им в списъка няма значение, защото тройките (1, 2, 3) и (3, 2, 1) представляват един и същи отбор, затова намираме броя на комбинациите на 6 елемента (n = 6) от 3 клас (k = 3):
 • V6 = 6.5.4 = 120.
 • P3 = 3.2.1 = 6.
 • C63 = , т.е. при даденото условие могат да се съставят 20 отбора.

Зад. №9:
В цветарски магазин има 15 червени и 20 бели рози. За съставяне на букет от 5 рози се използват 2 червени и 3 бели рози. Колко букета могат да бъдат съставени?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
В букета е важно не подредбата на розите, а елементите от които е изграден, затова търсим комбинации без повторение и затова използваме формула (6) за комбинации.
 • От 15 червени рози могат да бъдат избрани 2 по C152 = = 105 начина.
 • От 20 бели рози могат да бъдат избрани 3 по C203 = = 1 140 начина.
 • По правилото за умножение, букет от 5 рози може да бъде избран по C152.C203 = 105.1140 = 119 700 начина.

Зад. №10:
В състав имало 10 певци и 12 певици. За концерт по случаен начин се избира група от трима човека. Каква е вероятността в групата да има:
а) 2 певици и 1 певец;
б) 3 певици.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Търсената вероятност намираме по формула (7) за класическа вероятност.

В състава има 22 човека и се избират трима от тях, затова броят на всички възможни групи е
n = C223 = = 1 540.

а) Търсената вероятност намираме по следният начин:

 • Две певици могат да бъдат избрани по C122 = = 66 различни начина.
 • Един певец може да бъде избран по C101 = различни начина.
 • От правилото за умножение следва, че броят на благоприятните изходи m (броят на всички групи, в които има точно 2 певици и 1 певец) e C122.C101 = 66.10 = 660.
 • Вероятността в състава да има 2 певици и 1 певец е p(A) = .

б) Търсената вероятност намираме по следният начин:

 • Три певици могат да бъдат избрани по C123 = = 220 различни начина. Това е и броят на благоприятните изходи m.
 • Вероятността в състава да има 3 певици е p(A) = .

Зад. №11:
В един магазин има 10 хладилника, като 20% от тях са със скрит дефект. Каква е вероятността:
а) да се закупят 3 здрави хладилника?
б) всички закупени 3 хладилника да са дефектни?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Търсената вероятност намираме по формула (7) за класическа вероятност.

Броят на дефектните хладилници е 20% от 10 = 2. Произволният избор на 3 хладилника от 10 е комбинации на 10 елемента (n = 10) от 3 клас (k = 3). Тогава броят на всевъзможните начини n (брой на възможните случаи), по които могат да се изберат 3 хладилника от 10, е n = C103 = = 120.

а) Щом 2 хладилника от 10 са дефектни, то 8 са здрави.

 • Избирането на 3 здрави хладилника (това е броят на благоприятните случай m) е равен на броя на комбинациите на 8 елемента (n = 8) от 3 клас (k = 3), т.е. m = C83 = = 56.
 • Вероятността да купим 3 здрави хладилника е p(A) = .

б) Щом дефектните хладилници са само 2 от всички 10, то закупуването на 3 дефектни хладилника е невъзможно събитие, т.е. вероятността е 0.


Зад. №12:
Ако медианата на извадката {2; 7; 12; 12; 8; x} е равна на 9, да се намери средноаритметичното на тази извадка.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Като използвате определението за медиана намерете х, а след това от формула (8) намерете средната стойност на извадката.
 • Намираме х:
  • Подреждаме данните по възходящ ред. Очевидно имаме подредбата {2; 7; 8; x; 12; 12}, защото при никоя друга подредба нямаме медиана равна на 9.
  • Броят на членовете на извадката е четен, следователно медианата е равна на средноаритметичното на двата централни члена в редицата, т.е. = 9 x = 10.
 • За намирането на средната стойност на извадката прилагаме формула (8), т.е.
  = 8,5.

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание