Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Системи. Редици и прогресии – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Решението на системата е:
  • А)
  • Б)(0; 9)
  • В)(4; 1)
  • Г)Системата няма решение
  • Д)Системата има безброй много решения
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Решението на системата е:
  • А)(0; –1)
  • Б)(3; 1)
  • В)
  • Г)Системата няма решение
  • Д)Системата има безброй много решения
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Решението на системата е:
  • А)(3; 4)
  • Б)(0; 2)
  • В)
  • Г)Системата няма решение
  • Д)Системата има безброй много решения
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решението на системата е:
  • А)(–3; 0), (1; 1)
  • Б)(1; 1), (1; –2)
  • В)(6; 6), (1; –2)
  • Г)Системата няма решение
  • Д)Системата има безброй много решения
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решението на системата е:
  • А)(–6; –5) и (2; 3)
  • Б)(2; 3)
  • В)(–; 3) и (; 3)
  • Г)(–; –5) и (; –5)
  • Д)(–6; –5)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако за аритметична прогресия a7 = 43 и a12 = 33, то разликата на прогресията е равна на:
  • А)–2
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се намери първият член a1 и разликата d на аритметична прогресия, за която a2 + a3 – a6 = –4 и a2 + a4 = 16.
  • А)a1 = 1, d = –4
  • Б)a1 = 2, d = 3
  • В)a1 = 2, d = 2
  • Г)a1 = 1, d = 2
  • Д)a1 = 3, d = 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. За аритметична прогресия е дадено, че a5 + a7 + a15 + a17 = 38. Да се намери a3 + a19.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)19
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Да се намери първият член a1, частното q и сумата S6 от първите 6 члена на геометрична прогресия, за която a4 – a1 = 52 и a1 + a2 + a3 = 26.
  • А)a1 = 1, q = 3, S6 = 364
  • Б)a1 = –1, q = 2, S6 = –63
  • В)a1 = 3, q = 2, S6 = 189
  • Г)a1 = –2, q = 2, S6 = –126
  • Д)a1 = 2, q = 3, S6 = 728
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Известно е, че сумата Sn от първите n члена на аритметична прогресия се представя с формулата Sn = 6n2 – 5n. Намерете третия член на прогресията.
  • А)25
  • Б)13
  • В)39
  • Г)1
  • Д)32
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Решете системата .
  • А)x [5; 10]
  • Б)x [–5; 1] {5}
  • В)x [–5; 1]
  • Г)x = 5
  • Д)Системата няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. За коя стойност на параметъра a системата има безброй много решения?
  • А)a = –1
  • Б)a = 0
  • В)a = –3
  • Г)a = 1
  • Д)Няма такава стойност на a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. За коя стойност на параметъра a системата няма решение?
  • А)
  • Б)
  • В)1
  • Г)–1
  • Д)Няма такава стойност на a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Да се намерят първият член a1 и разликата d на аритметична прогресия, за която a1 + 2a5 = 0 и a2 + a3 + a4 = 6.
  • А)a1 = 4, d = 3
  • Б)a1 = 8, d = 3
  • В)a1 = 4, d = –2
  • Г)a1 = –8, d = –3
  • Д)a1 = 8, d = –3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Да се намерят първият член a1 и разликата d на аритметична прогресия, за която сумата от първите й 16 члена S16 = 80, а нейният шестнадесети член a16 = 80.
  • А)a1 = –70, d = 10
  • Б)a1 = 35, d = 3
  • В)a1 = 35, d = 6
  • Г)a1 = –70, d = 6
  • Д)a1 = 70, d = 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. За аритметична прогресия е дадено, че a4 + a9 + a15 + a20 = 40. На колко е равно a5 + a19?
  • А)5
  • Б)10
  • В)15
  • Г)20
  • Д)25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се намерят първият член a1 и частното q на геометрична прогресия, за която a4 – a2 = 18 и a5 – a3 = 36.
  • А)a1 = 2, q = 4
  • Б)a1 = 3, q = 3
  • В)a1 = 3, q = 2
  • Г)a1 = 6, q = 5
  • Д)a1 = 4, q = 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. За геометрична прогресия a4.a8 = 49. На колко е равно a6, ако a1 и q на прогресията са отрицателни?
  • А)±7
  • Б)±
  • В)Само –7
  • Г)Само 7
  • Д)Само
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Първите три члена на геометрична прогресия са: a1 = 1, a2 = x2, a3 = x2 + 2, където х е реално число. Да се намери частното q на прогресията.
  • А)±2
  • Б)±
  • В)Само 2
  • Г)Само
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Да се намерят три числа, образуващи геометрична прогресия, ако сумата им е 35, а сумата от квадратите им е 525.
  • А)5, 10, 20
  • Б)4, 11, 20
  • В)9, 11, 15
  • Г)7, 8, 20
  • Д)2, 28, 5
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама