Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


I. Определение за линейна функция

O – Функцията от вида:
(1): y = ax + b,
където x се нарича аргумент, константата a се нарича ъглов коефициентa, а константата b – свободен член.

II. Дефиниционно множество (дефиниционна област) на (1)

В общия случай дефиниционната област на линейната функция са всички реални числа.

III. Графика

 • Права линия – Графиката на всяка линейна функция е права линия (Фиг. 1).
 • Пресечни точки с координатните оси – При a ≠ 0 и b ≠ 0 графиката на функцията y пресича абсцисната ос в точка M и ординатната ос в точка N (0; b).
  Бележка:
  1. При a = 0 и b ≠ 0 графиката на y е успоредна на оста Ох и минава през точка N (0; b).
  2. При a = b = 0 графиката съвпада с оста Ох.
 • Ъглов коефициент – Константата a (ъглов коефициент) се намира от ΔMON (Фиг. 1) и е равна на тангенса на ъгъл α, т.е.
  (2): a = tg α.
 • Свободен член – Константата b се представя графично с дължината на отсечката ON (Фиг. 1).
 • Права пропорционалност – Линейна функция от вида y = ax се нарича права пропорционалност. Графиката на правата пропорционалност е права линия, която минава през центъра на координатната система (Фиг. 1).
 • В кои квадранти е разположена графиката – Графиката на функцията y = ax при
  • a > 0 е разположена в І и ІІІ квадрант, като при a = 1 (Фиг. 1) е ъглополовящата им;
  • a < 0 е разположена в II и ІV квадрант, като при a = – 1 е ъглополовящата им.

IV. Линейно уравнение

O – Уравнение от вида
(3): ax + b = 0.
 • При a ≠ 0 решението на линейното уравнение е x = –. Графично (Фиг. 1) това решение се представя с точката M .
 • При a = 0 и b ≠ 0 линейното уравнение няма решение. Графиката е успоредна на оста Ох и минава през точка N (0; n) (Фиг. 1).
 • При a = b = 0 всяко реално число е решение на линейното уравнение. Графиката съвпада с оста Ох (Фиг. 1).

V. Параметрично линейно уравнение

O – Уравнение е параметрично, когато освен неизвестното х съдържа и други букви, които могат да приемат различни стойностти.
параметрично линейно уравнение

VI. Линейно неравенство

O – Неравенство от вида
(4): ax + b > 0 или ax + b < 0,
където a ≠ 0 и b са реални числа (константи).
линейно неравенство

VII. Параметрично линейно неравенство

O – Неравенството е параметрично, когато освен неизвестното х съдържа и други букви, които могат да приемат различни стойностти.
параметрично линейно неравенство

Върни се нагоре Начало Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама