Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Линейна функция. Линейни уравнения и неравенства – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачи

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Коя от точките (x, y) лежи на графиката на линейната функция y = 1 – 3x?
  • А)– (1; –1)
  • Б)(–1; 1)
  • В)(0; 1)
  • Г)(1; 1)
  • Д)(–1; –1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Дадена е функцията y = 3x – 2. Намерете координатите на пресечната ѝ точка с абсцисната и ординатната оси.
  • А)(3; 0) и (0; – 2)
  • Б) и (0; – 2)
  • В)(2; 0) и (0; – 3)
  • Г) и (0; – 2)
  • Д) и (0; 2)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Коя от изброените прави е графика на линейната функция y = x?
  • А)Ъглополовящата на втори и четвърти квадрант
  • Б)Ъглополовящата на първи и трети квадрант
  • В)Абсцисната ос 0x
  • Г)Ординатната ос 0y
  • Д)Права, успоредна на 0x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Коя от изброените прави е графика на линейната функция y = – x?
  • А)Абсцисната ос 0x
  • Б)Ординатната ос 0y
  • В)Права, успоредна на 0x
  • Г)Права, успоредна на 0y
  • Д)Ъглополовящата на втори и четвърти квадрант
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Кои стойности на х са решения на уравнението ?
  • А)– 6
  • Б)6 и – 6
  • В)6
  • Г)Уравнението няма решение
  • Д)Всяко реално число е решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Кои стойности на х са решения на уравнението ?
  • А)9
  • Б)– 9
  • В)– 3
  • Г)Уравнението няма решение
  • Д)Всяко реално число е решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Решенията на неравенството са:
  • А)x < – 1
  • Б)x > 1
  • В)x > –2
  • Г)x < 2
  • Д)x > –7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Да се намерят решенията на неравенството – .
  • А)x ≤ 6
  • Б)x ≥ –6
  • В)x < 6
  • Г)Неравенството няма решение
  • Д)Всяко реално число е решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Да се реши неравенството .
  • А)x ≥ 0
  • Б)x ≤ 19
  • В)x ≥ 19
  • Г)Неравенството няма решение
  • Д)x (– ∞; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Най-малкото цяло число решение на неравенството x – [2 – x – 3(x + 1)] > 21 е:
  • А)5
  • Б)4
  • В)3
  • Г)2
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Графиката на функцията f(x) = 5 – 2x минава през точка M с ордината 7. Намерете абсцисата на точка M.
  • А)6
  • Б)– 1
  • В)– 6
  • Г)1
  • Д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Коя от точките, изброени по-долу, лежи върху графиката на функцията f (x) = ?
  • А)(1; – 2)
  • Б)(1; 2)
  • В)(– 1; 2)
  • Г)(– 1; – 2)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. В кои точки графиката на линейната функция f (x) = –x + пресича координатните оси?
  • А) и
  • Б)(0; 1) и (– 1; 0)
  • В)(0; – 3) и (5; 0)
  • Г)(0; 5) и
  • Д) и
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Най-малкото цяло число решение на неравенството е:
  • А)– 2
  • Б)– 3
  • В)– 4
  • Г)– 5
  • Д)– 6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решенията на неравенството са:
  • А)x ≤ 15
  • Б)x ≤
  • В)x ≥
  • Г)x (– ∞; + ∞)
  • Д)Неравенството няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решенията на неравенството са:
  • А)x < 61
  • Б)x < – 61
  • В)x > 71
  • Г)x (– ∞; + ∞)
  • Д)Неравенството няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. За кои стойности на параметъра p уравнението е удовлетворено за всяко x?
  • А)Всяко p
  • Б)p = 2
  • В)p = 0
  • Г)p = – 2
  • Д)Няма такива стойности на p
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. За коя стойност на параметъра a уравнението a(3x – 2a) = 1 няма корени?
  • А)a = 0
  • Б)a = – 3
  • В)a = 3
  • Г)Няма такава стойност на a
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. За кои стойности на параметъра a неравенството 5(a – 1)x + 1 ≥ 7x + 3 няма решение?
  • А)a = – 2
  • Б)a = 0
  • В)a = 2,4
  • Г)a = 4
  • Д)Неравенството има решение за всяко a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. За кои стойности на параметъра a неравенството 5x + 3 ≥ 2(a + 2)x + 2 е вярно за всяко x?
  • А)a = –
  • Б)a =
  • В)a >
  • Г)a <
  • Д)a ≠
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама