Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Логаритмична функция. Логаритъм – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и МатураТест за УНСС – общ

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Ако b = a–3, при a ≠ 1 и a > 0, то стойността на е:
  • А)–1
  • Б)1
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Да се намери .
  • А)–2
  • Б)2
  • В)4
  • Г)–4
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Стойността на log4 640 – log2 е:
  • А)1
  • Б)6
  • В)
  • Г)2
  • Д)3,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Стойността на израза е:
  • А)1
  • Б)10
  • В)20
  • Г)5
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Да се пресметне .
  • А)122
  • Б)4 log9 11
  • В)121
  • Г)2 log9 11
  • Д)22
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Да се намери стойността на , ако M = – е:
  • А)2
  • Б)4
  • В)121
  • Г)2 log3 2
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако a = log11 121 – , то е вярно че:
  • А)–12
  • Б)3
  • В)–14
  • Г)7
  • Д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Числото log2 (log3 98) е равно на:
  • А)2
  • Б)7
  • В)3
  • Г)4
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Равенството . е вярно за x равно на:
  • А)–8
  • Б)4,8
  • В)8
  • Г)7
  • Д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ако lg a = 7 и lg b = 3, и a > 0 и b > 0, то стойността на числото е:
  • А)–1
  • Б)7
  • В)–3
  • Г)9
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Да се пресметне log4 .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако a = 3 и b = 27, то стойността на израза loga е:
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Стойността на израза lg[lg(– lg 0,0000000001)] е равен на:
  • А)–10
  • Б)10
  • В)1
  • Г)–1
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Да се пресметне .
  • А)8
  • Б)14
  • В)4
  • Г)1,25
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Да се пресметне .
  • А)5
  • Б)log3 5
  • В)(log3 15)3
  • Г)3
  • Д)–3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Да се пресметне .
  • А)0,1
  • Б)10
  • В)1
  • Г)–1
  • Д)25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се пресметне .
  • А)5
  • Б)2
  • В)28
  • Г)232
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Коя е стойността на ?
  • А)3
  • Б)6
  • В)9
  • Г)12
  • Д)15
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Да се пресметне .
  • А)12
  • Б)log3 2
  • В)4log2 3
  • Г)16
  • Д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ако lg 2 = a, lg 3 = b, то числото log5 6 е равно на:
  • А)a + b
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама